‘We gaan voor een zeer stabiele, betrouwbare munt’

Roden Herman Holland

Er komt een nieuwe Ronermark

RODEN – Vier jaar geleden werd de Ronermark geïntroduceerd. Roden stond meteen op de kaart, want in welk ander dorp kun je (vrijwel) overal met één en dezelfde munt betalen tijdens een feestweek, in dit geval de Rodermarkt. Gaandeweg kwamen wat hobbels op de weg. De waarde van de munt daalde, partijen stapten uit de stichting en niet iedereen verkocht of accepteerde nog de Ronermark. Toch komt er een nieuwe Ronermark. De Ronermark 2.0. ‘Een munt die vooral stabiel en betrouwbaar moet zijn’, zegt Herman Holland, voorzitter van de Stichting Ronermark.

 

‘Nee, mislukt is de invoering van de Ronermark zeker niet. Zeker niet voor de consument, voor hen was het een geweldig succes. Bedrijven die in principe niet eens meededen in de stichting, accepteerden de munt ook. Het was hét Roner betaalmiddel tijdens Rodermarkt.’ De zo bekende gouden munt werd later een beetje het slachtoffer van de oorlog tussen de Jaarbeurs en de horeca. De horeca stuntte met bier en wijn voor 1,50 euro, de Jaarbeurs stapte uit de stichting en accepteerde aanvankelijk de Ronermark niet meer als betaalmiddel.
Dat deed het het afgelopen jaar overigens weer wel. ‘Ook om die reden krijgt de stichting meer bevoegdheid, zetten we de organisatie wat anders neer. Wat strakker vooral’, zegt Holland.
Zo bepaalt de stichting straks de waarde van de munt, hoe lang de munt geldig zal zijn en wie deelneemt. ‘Stabiel en betrouwbaar zijn ook wat dat betreft de kernwoorden’, vertelt Holland. De deelnemersraad wordt het adviesorgaan.
‘De deelnemersraad zal altijd eerst geraadpleegd worden, de beslissing wordt vervolgens door de stichting genomen. Zo word je minder afhankelijk van de grillen van mensen. Uiteraard laten wij onze oren wel zoveel mogelijk hangen naar de ondernemers, dat moge duidelijk zijn. We zijn er immers voor de ondernemers. Dat spreekt voor zich. Ook het bestuur is uitgebreid. Dineke de Vries van Het Wapen van Drenthe, niet geheel toevallig horecaondernemer, is toegevoegd. Daarmee is de balans in het bestuur van de stichting ook beter geworden.’
De nieuwe structuur is besproken met de deelnemers. ‘Natuurlijk hopen wij als stichting dat ook de Jaarbeurs weer mee gaat doen. Dat lijkt me logisch. We zullen binnenkort de gesprekken aangaan. Er kan in elk geval geen gedonder meer komen over de prijs, dus wat dat betreft is er eigenlijk geen reden waarom de Jaarbeurs niet mee zou doen.’
Holland en de bestuursleden zijn duidelijk verder dan vier jaar geleden. ‘We weten inmiddels precies hoe de hazen lopen. We hebben vier jaar lang geleerd. Een boeiend leerproces waar we nu ons voordeel mee doen. Over hoe de munt er uit zal gaan zien, hebben we het nog niet gehad. Net zo mij als over de waarde. Ideeën zijn er voldoende. Je zou twee munten uit kunnen brengen. Je zou iets met breekbare munten kunnen doen. We hebben nog tijd genoeg om dit soort zaken te bespreken.’
Met de Ronermark 2.0 hoopt de stichting de eendrachtige samenwerking in het dorp Roden weer nieuw leven in te blazen. ‘Behalve stabiliteit en betrouwbaarheid willen we een goede balans vinden tussen de belangen van de ondernemers en de consument. En dat gaat ons lukken. Nogmaals; ook voor ons is dit een heel mooi leerproces geweest.’