‘We hebben het vier jaar lang niet over Zevenhuizen gehad’

Eerste verkiezingsdebat van Westerkwartier levert interessante discussies op

 

ZEVENHUIZEN – In het Verenigingsgebouw van Zevenhuizen werd afgelopen week het allereerste debat georganiseerd met de lijsttrekkers van de politieke partijen in het Westerkwartier. Van de tien partijen lieten alleen 50Plus en Jezus Leeft verstek gaan. In een goed gevulde zaal debatteerden de overige lijsttrekkers over echte ‘Zevenhuister onderwerpen’, zoals de leefbaarheid, het woonaanbod en natuurlijk het MFC. Gespreksleider was Albert Rodenboog. Naast oud-gemeenteraadslid en wethouder van Leek, was hij tot 1 juli van dit jaar burgemeester van de gemeente Loppersum. Namens Stichting MFC7huizen hield Olga Hartman de spreektijd van de debaters scherp in de gaten.
Op het gebied van leefbaarheid en wonen stonden de politieke neuzen veelal dezelfde kant op. Harry Stomphorst (Sterk Westerkwartier) pleitte voor het ombouwen van leegstaande panden tot woonruimte. Ytzen van der Velde (VZ Westerkwartier), meldde dat de provincie zulke zaken nog wel eens wil tegenhouden. ‘Gelukkig wordt een gemeente bij een herindeling vaak een stuk autonomer’, besloot hij. Daarnaast verbaasde Van der Velde zich over het feit dat enkele slooppanden nog steeds het dorpsbeeld van Zevenhuizen ontsieren. ‘Waarom staat discotheek Klaas Pruim er nog?’, vroeg hij zich hardop af.
Tanja Haseloop (VVD) kon zich eveneens vinden in het ombouwen van leegstand tot woonruimte. ‘Leegstaande panden in het centrum kunnen best worden gebruikt voor woonruimte’, redeneerde zij. ‘Er komen in Zevenhuizen niet meer winkels bij, zo eerlijk moet je zijn. En wat is er mooier dan wonen in het centrum?’. Koos Siegers liet namens de ChristenUnie weten wel wat te zien in woningbouw in leegstaande panden. ‘Uitbreiding door inbreiding. Dat is ook goed voor de leefbaarheid.’
Tanja Haseloop gaf aan te willen vechten voor de behoefte in Zevenhuizen. Harry Stomphorst, tot voor kort partijgenoot van Haseloop, vindt dat er gewoon gebouwd moet worden in het dorp. ‘Het is treurig dat jongeren in Zevenhuizen die uit huis willen, dat niet kunnen. In sommige dorpen moet gewoon gebouwd worden.’ Dat de provincie nog wel eens tegenwerkt bij het realiseren van woningbouw in dorpen, stuit Stomphorst tegen de borst. ‘Het is belachelijk dat de provincie niet toestaat dat gemeenten woonruimte realiseren, terwijl mensen zeven jaar moeten wachten op een huurwoning’, stelde hij.
Op het gebied van energietransitie viel eveneens veel te bespreken. Want wat is nou het kip met de gouden eieren? Zijn het de zonnepanelen, windmolens of juist de energiecoöperaties? GroenLinks pleitte bij monde van Albert Houwer voor het laatste. ‘We zien steeds meer energiecoöperaties verschijnen. Dat is een goede zaak. We moeten het toch samen doen’, stelde hij. Daarnaast wees hij op de individuele verantwoordelijkheid van de inwoners. ‘Men moet zich bewust worden van het eigen verbruik.’ VZ Westerkwartier ziet wel iets in het plaatsen van meer windmolens, zoals die momenteel al in het Westerkwartierse landschap opdoemen. ‘Die misstaan niet in het landschap. De grote windmolens moeten we wel mijden. Die kunnen wat mij betreft in zee komen te staan’, sprak Van der Velde.
Rianne Vos (PvdA) vroeg zich af hoe de minimagezinnen straks duurzaamheidsmaatregelen moeten realiseren. ‘Het wordt een flinke opgave. Vooral de oudere woningen zullen flink moeten worden verduurzaamd en deze zijn lang niet altijd in handen van de meest koopkrachtige inwoners. Mensen die minder te besteden hebben, mogen straks niet de dupe worden’, zei de lijsttrekker van de PvdA Westerkwartier. Zij pleiten verder voor ruimte op het gebied van experimenten en innovatie, en een ‘wethouder duurzaamheid’.

MFC Zevenhuizen

Het programma beloofde het al: na de pauze zou de volledige focus gericht zijn op de ontwikkeling van het MFC Zevenhuizen. Harmannus Harkema nam de stand van zaken door met de acht aanwezigen. Het verhaal konden de meeste aanwezigen wel dromen: er werd een plan uitgedokterd dat door de gemeente Leek te ambitieus werd bevonden. De Stichting MFC7huizen moest haar ambities bijstellen. Snijden in het plan. Het resultaat is een herzien plan, wat zo’n 5,1 miljoen (exclusief BTW) moet gaan kosten. Het plan is hiermee al 2,4 miljoen goedkoper geworden. In totaal wordt er 1,12 miljoen euro vanuit de het dorp betaald en wordt er gevraagd om een investering van 3,96 miljoen vanuit de gemeente Leek. De bal ligt bij de gemeenteraad van Leek. Zij moeten het college adviseren over het te besteden geld. De vraag: kunnen de aanwezig politici het benodigde bedrag garanderen?
Over de nut en noodzaak werd niet gedebatteerd. Het was voor de aanwezige partijen helder wáárom er een MFC moet komen. Albert Houwer meende zelfs dat de gemeente Leek een ‘ereschuld’ heeft wat betreft dit onderwerp. Maar op welke termijn het MFC er moet komen, is onduidelijk. Zevenhuizen wil het MFC binnen drie jaar zien verrijzen, aangezien het Verenigingsgebouw dan zal sluiten. De inwoners in Zevenhuizen zien het liefst nog vóór de herindeling duidelijkheid komen over het MFC, maar of dat er zal komen is zeer de vraag.
Koos Siegers had er in ieder geval weinig vertrouwen in. ‘Om nog voor de herindeling een besluit te nemen als raad, dat is nogal wat’, sprak hij. Siegers vervolgde door te zeggen dat het college een probleem heeft gecreëerd voor de gemeenteraad. ‘Het college heeft geroepen dat het MFC er komt en hierbij geen duidelijk financiële kaders meegegeven. De raad is hier echter nooit over gehoord.’ Ytzen van der Velde voorspelde zelfs een val van het Leekster college. ‘Als ik het zo hoor, dan zijn er beloftes en toezeggingen gedaan die niet zijn waargemaakt’, sprak hij.
D66-lid Denny Boersma hekelde zich aan het gebrek aan verwachtingsmanagement. ‘De economie floreert, Zevenhuizen zal hebben gedacht: nu zijn wij aan de beurt. Helaas ligt het geld er simpelweg niet.’
Jan Willem Slotema (CDA) vroeg de overige politici of er een kans bestaat dat er nog voor januari een besluit kan worden gevormd. Het was wederom ChristenUnie-raadslid Koos Siegers die hier het zijne van dacht. ‘Als ik dat zou zeggen, zou dat niet de waarheid zijn. Laten we wel wezen: Zevenhuizen is geen groot onderwerp geweest. We zijn bezig geweest met het op orde brengen van de gemeentefinanciën’, sprak hij. ‘De opmerking dat wij een ereschuld hebben, vind ik raar. We hebben het vier jaar lang niet over Zevenhuizen gehad en nu moeten wij met stoom en water een besluit nemen over het MFC.’
De eerlijkheid van Siegers kwam hem op een applaus te staan. In het hol van de leeuw sprak Siegers de waarheid, hoe hard deze ook zal aankomen voor de Zevenhuisters. Een besluit over het MFC zal er komen. Of die voor de herindeling komt, is maar zeer de vraag. Het laatste woord was aan Olga Hartman, die zich tot de politici richtte: ‘Over drie jaar gaat het Verenigingsgebouw dicht. Wat gebeurt er dan, als er nog geen MFC is?’