‘We hebben Kamervragen gesteld, we willen zo snel mogelijk duidelijkheid’

Photonis Roden verwikkeld in overnamestrijd

RODEN – Onrust bij Photonis in Roden. Het bedrijf dat beeldversterkers maakt en toepassingen om ’s nachts en in de ruimte te kunnen zien is verwikkeld in een overnamestrijd. In 2007 viel Photonis in Franse handen. Vorig jaar deed het Amerikaanse industriële conglomeraat Teledyne een bod van 550 miljoen dollar op de technologie-onderneming. Tussen de Nederlandse overheid en de Franse regering is nu een strijd ontstaan over de verkoop. De vrees bestaat dat de Fransen het bedrijf naar Frankrijk over wil hevelen en dat zou betekenen dat er zo’n 340 banen op de tocht staan.  Oud-Rowolmer Julian Bushoff die bij aankomende verkiezingen op plek 13 van de kandidatenlijst van de PvdA staat, springt in de bres voor het Roder bedrijf. Zijn partij stelde Kamervragen over het behoud van banen aan de minister van Economische Zaken en Klimaat. ‘We willen zo snel mogelijk duidelijkheid’

Julian Bushoff heeft er alle belang bij dat de werkgelegenheid in Roden niet verloren gaat. Hij is de 23-jarige kleinzoon van Marten Bushoff die van 1958 tot 1970 burgemeester van Roden was. Juist Bushoff zorgde ervoor dat er in Roden een bloeiende industrie op gang kwam. ‘Het is niet gezegd dat Photonis uit Roden gaat verdwijnen, maar het is een denkbaar scenario’, zegt Bushoff tegen deze krant. ‘Omdat de Nederlandse overheid strategische belangen heeft, Photonis levert spullen voor defensie, hebben ze ook iets te zeggen over een overname. De overname door een Amerikaans bedrijf was al in vergevorderd stadium, maar de Franse regering is er op het laatste moment toch voor gaan liggen. Het is goed mogelijk dat er nu een Franse overnamekandidaat gezocht wordt. Het risico bestaat dan dat de productie overgeheveld wordt naar Frankrijk, een onwenselijke situatie. We hebben de minister daarom om opheldering gevraagd.’

Voormalig Photonis-directeur Goossen Boers, nu commissaris bij het bedrijf, sprak in het Financieele Dagblad zijn zorgen uit over een mogelijke sanering. Hij is bang, in het geval van economische tegenslag, dat de banen in Roden geschrapt worden en dat de machines overgebracht zullen worden naar de Franse fabriek in Brive-la-Gaillarde, zo zegt hij in het FD.

Technisch vernuft

Met vestigingen wereldwijd maakt Photonis onder andere sensoren voor nachtkijkers en technisch vernuft dat het mogelijk maakt om bijvoorbeeld chemische reacties in beeld te kunnen brengen. De beeldversterkers die in highspeed camera’s worden gebruikt kunnen dankzij opnamesnelheden tot wel 100.000 frames per seconde gebeurtenissen waarnemen die met het blote oog niet te zien zijn; een belangrijke toepassing bij onderzoek in de medische wereld. Photonis werkt grofweg voor drie markten: de wetenschap, de nachtzichtmarkt (defensie)en digitale toepassingen. In 2017 leverde Photonis 4000 beeldversterkers voor in nachtkijkers af aan de Nederlandse defensie, een order die zelfs het nationale nieuws haalde. De 340 mensen van Photonis in Roden werken zowel aan onderzoek en ontwikkeling als productie van de sensoren.

In 2005 fuseerden twee andere bedrijven met Photonis om de Photonis Groep te vormen. Eén daarvan was Delft Electronic Products, gevestigd te Roden. In 2007 ging het Roder bedrijf verder onder de naam Photonis. Momenteel is het in handen van de Franse investeringsbedrijven Ardian en de bank Rothschild, ook Frans. Het hoofdkantoor staat in de buurt van Bordeaux en er zijn nevenvestigingen in Brive-la-Gaillarde, twee in Amerika en één in Roden.

Overnamestrijd

De beide investeringsbedrijven willen af van Photonis. De overnamestrijd kwam op gang nadat het Amerikaanse industrieconglomeraat Teledyne vorig jaar een bod van 550 miljoen dollar deed op de onderneming. De Franse regering wil voorkomen dat het bedrijf volledig in Amerikaanse handen komt uit angst dat belangrijke technologische kennis weglekt.  Als het aan het Nederlandse ministerie van Economische Zaken (EZ) ligt, komt het bedrijf juist wél onder Amerikaanse supervisie. Zij zouden namelijk technologie kunnen inbrengen, is de gedachte van EZ. Het op handen zijnde akkoord tussen de Nederlandse en Franse regering ging op het allerlaatste moment niet door. De toezegging van de Amerikanen om aan de eisen van de Franse overheid tegemoet te komen, waaronder dat het geen toegang zou krijgen tot de technologie, bleek voor de Fransen toch onvoldoende gewaarborgd, zegt Bushoff. ‘De regering heeft de deal op het laatste moment geblokkeerd. Daarop trok Teledyne zich terug.’

Duidelijkheid

De PvdA in de Tweede Kamer wil dat de minister zo snel mogelijk duidelijkheid geeft over de toekomst van technologie-onderneming Photonis in Roden en de daarbij behorende banen. “Voor Roden en de noordelijke werkgelegenheid is het cruciaal dat de honderden banen bij een bedrijf zoals Photonis behouden blijven. Daar moeten we bovenop zitten”, stelt Bushoff. ‘De kans dat Photonis in Roden blijft is ook heel reëel. Het zou kunnen dat er zelfs meer geïnvesteerd gaat worden in werkgelegenheid. Ik ga er vanuit dat er snel duidelijkheid komt.’

Reactie wethouder Henk Kosters:

‘We zijn op de hoogte van de situatie. De discussie wordt op hoog niveau gevoerd. Er zijn Kamervragen gesteld. Natuurlijk hebben we er als gemeente alle belang bij dat zo’n groot bedrijf in Roden blijft. Laten we hopen dat het meevalt. Het is even afwachten.’