‘We hebben teveel moties en acties voor de bühne’

Gerard Willenborg weigert schijnpolitiek te bedrijven

PEIZE – Het CDA stemde tijdens de raadsvergadering van 20 mei tegen de motie om vluchtelingenkinderen uit Moria op te nemen. Het kwam de partij op kritiek te staan vanuit de PvdA-hoek, waar iemand de partij verweet ‘ideologisch de weg kwijt te zijn’. Ongefundeerde kritiek, zo vindt CDA-voorman Gerard Willenborg.

De motie hield in dat de gemeente Noordenveld richting het Rijk zou aangeven dat zij bereidt is weeskinderen uit kamp Moria op Lesbos op te nemen. Kinderen leven daar in erbarmelijke omstandigheden, in een veel te klein kamp.

Het CDA was met de VVD de enige partij die tegen de motie stemde. Gemeentebelangen onthield zich van stemmen. ‘Maar die tegenstem, is meer dan een tegenstem’, aldus Willenborg. ‘Diezelfde dag werd er in de Provinciale Staten een motie aangenomen van het CDA. Wij voegden ons naar die motie, waarmee wij vonden dat het niet nodig was om op gemeentelijk niveau het nog over zo’n motie te hebben. Daarbij vonden wij het niet concreet genoeg.’ De vraag van Bertus-Jan Epema (PvdA/GroenLinks) hoe concreet Willenborg het dan had willen hebben, werd direct beantwoordt. ‘Wij zeiden: we nemen gelijk vijf vluchtelingen op. Daar werd vervolgens niet op gereageerd.’

Het probleem, zo stelt Willenborg, is dat er in de gemeenteraad te vaak wordt gesproken over zaken waar zij als gemeente geen invloed op hebben. ‘Ik snap niet dat wij een dergelijke motie bespreken. We moeten niet doen alsof wij hier de wereldproblematiek kunnen oplossen. Maar als we dan toch zo’n motie hebben, maak hem dan ook concreet. Of zeg: we gaan uitzoeken hoe haalbaar het is om straks vluchtelingen in onze gemeente op te vangen. Dan heb je een onderzoeksvraag waarmee je aan de slag kan.’

Bij de motie die door de partijen PvdA/GroenLinks, Lijst Groen Noordenveld, D66 en ChristenUnie werd gesteund, is het CDA niet echt betrokken. ‘Daarbij werd aangegeven dat dat eerder had moeten gebeuren. In ieder geval hadden we goed over de motie nagedacht, voor we ons oordeel vormden. Ik vind het een motie voor de bühne, zoals we die wel meer hebben. We hebben teveel van zulke acties en moties. Vaak vraag ik me bij zulke acties af: wil je nu laten zien dat je een goed mens bent of wil je echt wat bereiken met zo’n motie?’

‘Toegegeven, toen wij stelden concreet vijf vluchtelingen te willen opnemen, zou je kunnen concluderen dat dat ook een beetje voor de bühne is. Maar wij staken tenminste wel onze nek uit.’

De kritiek vanuit PvdA-hoek sloeg volgens Willenborg nergens op. ‘De meneer die dit schreef, heeft niet geluisterd. Een tegenstem kan heel genuanceerd zijn en dat was hier het geval. Het is niet zo zwart-wit als meneer in zijn zogenaamde persbericht doet voorkomen.’

Tot slot nodigt Willenborg zijn criticaster van harte uit om eens een kop koffie te komen drinken.