‘We kunnen het zelf, we kunnen het beter’

roden daag me uit groen links

Bijeenkomst GroenLinks

RODEN – In het Speelgoedmuseum hield de politieke partij Groen Links afgelopen donderdagavond een bijeenkomst over het thema ‘uitdaging als recht’. Gastheer Otto Huisman wist het prima te verwoorden. ‘We hebben als inwoners het recht om de gemeente uit te dagen om zelf vorm te geven aan onze leefomgeving. Dat recht is verankert in de wet Wmo. Het is een idee dat uit Engeland is komen overwaaien en aldaar bekend staat als Right to challange.’

Op de bijeenkomst was een bond gezelschap aan mensen en organisaties afgekomen. Zo waren er belangenverenigingen uit onder andere Een, Nietap, Roderwolde en de wijk Middenveld uit Roden, was wethouder Gerrit Alssema van de partij, waren er raadsleden waaronder bijvoorbeeld Henk Koekoek van lijst Groen Noordenveld, waren er Buurtwerkers van Welzijn in Noordenveld aanwezig, ambtenaren van de gemeente Noordenveld, een lid van de maatschappelijke adviesraad en natuurlijk leden van de partij Groen Links. Op zo’n bijeenkomst zul je net zien dat het uitgenodigde Tweede Kamer lid van Groen Links Linda Voortman ontbrak. Zij had een belangrijkere vergadering. Nienke Homan, gedeputeerde van de partij in Groningen, verving haar. Samen met raadslid Tineke Veldhuis gaf zij aan dat er tal van initiatieven kunnen vallen onder dit thema. Voorbeelden waren er ook in de gemeente Noordenveld volop. Zo noemden zij de vrijwillige inzet op de begraafplaatsen in Nieuw-Roden en Een, alsook de inzet van vrijwilligers voor het dorpshuis in de RAS dorpen.

In kleinere discussie groepen werden de aanwezigen aangespoord om mee te denken aan uitdagende thema’s die vanuit de bevolking op waardering konden rekenen. Het ging hierbij om onderwerpen als zorg, groen, huisvesting en welzijn. Volgens oud-wethouder Otto Huisman was het een geslaagde avond. ‘We willen de lokale initiatieven stimuleren. Daar willen we met deze avond een slinger aan geven. We willen inventariseren en belemmeringen benoemen. Uiteindelijk gaat het om oplossingen die bewoners zelf naar voren brengen en uitvoeren. Dat kan vaak beter en goedkoper dan de gemeente nu doet. Ook daar zijn voordelen te behalen,’ aldus Otto Huisman. De komende tijd zal vooral ingezet worden om dit onderwerp onder de aandacht te brengen.