‘We moeten lessen trekken uit deze periode, er kan nog zoveel georganiseerd worden’

Wouter Meertens over bewegen in coronatijd

RODEN – Grote onzekerheid maakte zich meester van de sportwereld toen in maart de coronacrisis uitbrak. Sportverenigingen kwamen plotsklaps stil te liggen en fitnesscentra sloten hun deuren. Een zorgelijke situatie, zo vond ook sportcoach Wouter Meertens. ‘Maar het maakte ook dat men creatiever werd. Er werden nieuwe manieren gevonden om toch te bewegen. En dat is in deze tijd misschien wel belangrijker dan ooit.’

Meertens is een bekend gezicht in de Noordenveldse sportwereld. Als sportcoach namens Welzijn in Noordenveld is hij betrokken bij vele activiteiten in de gehele gemeente. Door de vele geplande activiteiten die WiN nog op de planning had staan, kon vrij snel een streep. ‘We moesten snel schakelen’, blikt hij terug. ‘We hebben direct iets bedacht om kinderen toch in beweging te krijgen. Met thuisopdrachten wilden we ze toch laten bewegen. Daarbij speelde ook cultuur een rol. In goed overleg met de verschillende verenigingen hebben we dit op poten gezet. Die opzet is door de kinderen goed ontvangen.’

Het smaakte voor Meertens en zijn collega’s naar meer. Al gauw kwam er ook een stoepkrijtchallenge. ‘En je zag dat verenigingen en fitnesscentra vrij snel probeerden iets anders aan te bieden. Fitnesscentrum Roden bood opeens meer buitenlessen aan. Zo probeert iedereen er iets van te maken.’

Toen vanaf juni sportverenigingen weer wat meer handen en voeten kregen, kwam vanuit de gemeente Noordenveld de vraag om verenigingen bij te staan. ‘We kwamen met de gratis bewegingsladder, die wij openstelden voor verenigingen. Wekelijks konden niet-leden kennis maken met een bepaalde sport, tijdens een vrijblijvende training. Iets wat de verenigingen zeer op prijs stelden, aangezien zij zo hun vereniging onder de aandacht brachten bij potentiële leden.’

Onder volwassenen nam het wandelen toe. ‘Maar dat verwaterde op den duur. Het wandelen werd door sommigen heel snel ontdekt en ook weer vrij snel vergeten. Dan zie je dat veel mensen stil komen te staan. Iedereen komt bovendien weliswaar thuis te zitten, maar vaak kwamen er nog extra taken bij. De kinderen zijn opeens de hele dag thuis en moeten les krijgen. Dat maakt het vrij intensief. Je wereldje wordt opeens heel klein. Ik denk dat veel mensen daar moeite mee hadden. En dan kan het lastig zijn om je te motiveren om te bewegen.’

Voor ouderen veranderde er misschien nog wel veel meer, weet Meertens. ‘Zij zijn hun ritme kwijt. Even naar het koffie-uurtje of de biljartclub was plotseling niet meer mogelijk. Hun wereld wordt dan ook heel klein. Dat doet wat met een mens.’ En dan heeft Meertens het nog niet eens over de groep ouderen die sowieso al weinig buiten kwamen. ‘Als Welzijn in Noordenveld proberen we die groep altijd te bereiken. Dat is lastig, maar werd nu nóg lastiger. De eenzaamheid neemt toe en dat is zorgwekkend. Ik denk dat de komende tijd nog meer duidelijk zal worden dat wij ons als WiN juist op die groep moeten focussen. Ik houd niet zo van de term “kwetsbare mensen”, maar de praktijk is dat we er voor hen moeten zijn. Van collega’s hoorde ik dat ze mensen spraken die al wekenlang niemand hadden gezien. Kun je nagaan!’

Moeilijk plannen

Als sportcoach kijkt Meertens naar de toekomst. Er moeten immers toch activiteiten op poten worden gezet. ‘We willen van alles, maar je weet niet in hoeverre het ook echt mogelijk is. We hebben nu bijvoorbeeld een planning van de activiteitenladder. Garanties heb je echter niet. Dat geldt voor alles. Je zit telkens met de vraag: hoe lang kan dit nog? Het is frustrerend, want je wil mensen samen brengen. Eerst was onze insteek altijd: hoe meer, hoe beter. Dat kan nu niet meer.’

Summertour

In de zomer organiseerde WiN nog een summertour voor jeugd die thuisbleef. ‘Die jongeren hebben dergelijke activiteiten echt nodig. Jongeren die niet op vakantie gaan en zich anders vervelen, die moeten wij iets kunnen bieden. De summertour was daar perfect voor. Het was een zeer geslaagde opzet.’

De jongerenactiviteiten zullen in het najaar een vervolg krijgen, zolang de coronamaatregelen dat toelaten. ‘Nog heel concreet is het niet, maar we willen dat zeker blijven doen.’

Avond4Daagse

Om maar aan te geven dat het niet alleen kommer en kwel is: volgens Meertens worden organisatoren ook creatiever van de coronacrisis. ‘Bij de Avond4Daagse werd bijvoorbeeld een ‘home edition’ georganiseerd. Ik moet zeggen dat ik sceptisch was, maar er deden toch tweehonderd man aan mee. Hele gezinnen gingen ’s avonds op pad. Het zorgt ook voor een saamhorigheidsgevoel. We moeten dus ook lessen trekken uit deze periode. Er is nog veel wat we kunnen organiseren maar we zullen in ieder geval rekening moeten houden met de situatie waar we in zitten.’