We moeten meer jongeren en de ‘Brinklocaties’ bij het culturele gebeuren betrekken

Nietap KC Jan SMit

Kleintje cultuur (culturele kring roden)

Jan Smit, interim-voorzitter van de Culturele Kring Roden heeft vooral twee speerpunten:

RODEN – Al zo’n twee jaar is Jan Smit interim-voorzitter van de Culturele Kring Roden. Die functie vervult de intensief bij de Noordenvelder cultuur betrokken Nietapper, die zelf ook een verdienstelijk pianist is (hij speelde in diverse jazzy-combo’s en verzorgde bij menig ‘officiële gebeurtenis’ de achtergrondmuziek) met toewijding. Maar, zegt hij: ‘’We zouden echt graag willen dat zich nu op korte termijn een in het voorzitterschap geïnteresseerde kandidaat aandient. Iemand met liefde voor de kunst, die representatief is en een behoorlijk netwerk is ook een pré. Ik houd mezelf liever wat op de achtergrond, want ik heb een brede interesse en (glimlachend, red.) ben sinds kort ook zelf weer een beetje actief op muzikaal gebied. Ik speel nu in een jazzy combo een keer per maand als pianist mee tijdens sessies die de Jazz Club Assen houdt. Marion Witlox, ze is voorzitter van het gemengd koor Woudklank, zingt daarbij als soliste. Leuk hoor! Maar laat ik me hier beperken tot hetgeen de Culturele Kring Roden nastreeft: Het voor jong en oud(er) brengen van een breed scala op allerlei culturele terreinen. Want heus, cultuur is niet elitair, het is – ik zeg het wat gezwollen misschien – voor velen zelfs een bijna primaire levensbehoefte.”

Voor een leek zitten de (door vrijwilligers gerunde!) culturele organisaties in de gemeente Noordenveld gecompliceerd in elkaar. Je hebt behalve de Culturele Kring Roden die, de naam zegt het al, in eerste instantie de plaats Roden ‘bedient’, ook de Culturele Raad Norg, de Culturele Driehoek Roderwolde en DAP, die Peize van culturele evenementen voorziet. Werkt dat niet én verwarrend én inefficiënt? “Juist niet,”zegt Jan Smit, “Elk dorp binnen de gemeente Noordenveld heeft immers zijn eigen netwerk met vaak ook zijn eigen voorkeuren en specialiteiten en, dat vooral, zijn eigen vrijwilligers. Voor cultuur is maar weinig geld beschikbaar en wát je krijgt wordt ook steeds minder, dus kún je gewoon niet zonder al die vrijwilligers. We werken ook niet langs elkaar heen, maar we hebben regelmatig contact opdat we elkaar met programma’s niet gelijktijdig doubleren. Voor wat de Culturele Kring Roden betreft zijn ‘grotere’ objecten, zoals de recent geopende Galerie K38 in de Kanaalstraat in een aparte stichting ondergebracht, omdat we geen financieel risico kunnen lopen. Dat geldt ook voor grotere buitenmanifestaties, zoals afgelopen juni het Toen en Nu-festival. De Winsinghhof, die de wat risicovollere theater- en muziek producties exploiteert, doet dat zelfstandig. En de door Ben Douwes en Wim Blomsma opgezette succesvolle huiskamerconcerten vallen daar ook onder. Maar we hebben als Culturele Kring met iedereen wél goede contacten.”

Het jaar 2015 is tot ‘Jaar van de Cultuur’ uitgeroepen. En zoals 2014 in het teken van Ot en Sien stond, wil de gemeente Noordenveld het komende jaar in de cultuur accenten gaan aanbrengen. Smit gaat daar graag in mee. “De nieuwe cultuurwethouder Alex Wekema is volgens mij een man met in dat opzicht frisse ideeën. Als Culturele Kring Roden willen we graag onze inbreng hebben. Wat mijn persoonlijke wensen en prioriteiten zijn? Meer gerichte publiciteit over alles wat er op cultureel gebied in de gemeente Noordenveld te doen is. Je hebt in De Krant maandelijks een agenda die aangeeft waar en wanneer er kunstexposities zijn. Zoiets in de vorm van een overzichtelijke ladder zou ik ook voor alle andere culturele evenementen wel willen. Maar voor mij zijn toch de grootste prioriteiten: De jeugd meer bij de cultuur betrekken. En de ‘loop’, ook vanaf de drukbezochte Vrijetijdsboulevard naar de Brink, die met de Catharinakerk, de havezathe Mensinge, de Winsinghhof, het Scheepstra Kabinet en het museum Kinderwereld toch hét historische culturele centrum van Roden vormt, zou beter gestimuleerd moeten worden. De galerie K38 in de Kanaalstraat zou daarbij mooi als interessant ‘tussenstation’ kunnen fungeren. Kunnen we dat met elkaar voor elkaar krijgen, dan profiteert niet alleen de ‘cultuur’, maar ook de Roder middenstand daarvan.Wie meer of andere suggesties heeft mag me gerust bellen: 0594-516456. Mailen kan ook: jansmit34@ziggo.nl”