‘We ondersteunen bij de ontwikkeling van kinderen, van conceptie tot jong volwassenen’

Stichting Overleven legt focus op terugdringen kindersterfte

NOORDENVELD – Stichting Overleven Noordenveld trekt aan de bel. Er moet wat aan de zichtbaarheid van de stichting gebeuren, vindt het bestuur. Overleven is er nog steeds en heeft jaarlijks 15.000 euro te besteden voor initiatieven om kindersterfte wereldwijd terug te dringen. De stichting heeft in de loop der jaren al heel wat projecten uit de gemeente Noordenveld gesteund. Van geld voor het opzetten van een ziekenhuis in Gambia, hulp bij opvoeding van kinderen in Keniaanse sloppenwijken tot waterreservoirs in Ghanese dorpen. En als het aan Overleven ligt, blijft het daar niet bij. ‘Kom met een goed plan, en wij zorgen voor de vermenigvuldigingsfactor.’

Maandelijks komen voorzitter Geert Joosten, secretaris Wouter van der Heide, penningmeester Klaas Haan en bestuursleden IJcke Schaepman en Wim Blomsma bij elkaar. Onder het genot van een verse bak koffie bespreken ze in Het Wapen van Drenthe de vorderingen van de Stichting Overleven die in 2010 voortkwam uit het Millennium Platform Noordenveld (MPN). De stichting wil bijdragen aan het realiseren van de millenniumdoelen van de Verenigde Naties en richtte zich vooral op het terugdringen van kindersterfte en op een duurzame samenleving. Dat laatste is inmiddels ondergebracht aan de duurzaamheidswerkgroep binnen de gemeente Noordenveld. Nu ligt de focus op één doel: het welzijn van kinderen wereldwijd te verbeteren. Dat kunnen kleinschalige projecten zijn, maar ook grote initiatieven. ‘Wij steunen organisaties die aan de oplossing van dit probleem werken’, vertelt oud-huisarts Wouter van der Heide. Stichtingen, verenigingen en mensen die zich verenigen en zich hiermee bezighouden kunnen bij ons aankloppen.’

Jaarlijks stelt Overleven, op instelling van de gemeenteraad, 15.000 euro beschikbaar om een steentje bij te dragen aan het probleem dat zich wereldwijd afspeelt. De afgelopen jaren zijn er al heel wat lokale initiatieven gesteund. Zo hebben onder andere de Werkgroep Tanzania (Laura Melchior, Noordenveld), Adwuma Ye in Ghana (Leek), De Regenboog uit Veenhuizen, werkzaam in Gambia, ZOA, Liberia (Noordenveld), Cadena de Amor Honduras (Noordenveld), Ghanawerkgroep Roden (Noordenveld), Stichting Imarika werkzaam in Kenia (Noordenveld), Blessed Generation, werkzaam in Kenia (Noordenveld) en Voedselbank Noordenveld (Samenwerking met Rotary Roden-Leek) financiële steun ontvangen. Nu is het niet zo dat het bestuur van Overleven onmiddellijk met een zak geld klaarstaat wanneer er iemand aanklopt. Er moet eerst een goed onderbouwd plan op tafel komen. ‘Het plan wordt eerst door ons getoetst. Voldoet het aan het doel van onze stichting, dan is het aan de initiatiefnemer om zoveel mogelijk geld binnen te halen. Stel dat iemand 1500 euro weet binnen te halen. Dan komen wij met de vermenigvuldigingsfactor en leggen er, zeg, 1000 euro bij.’

De hulp om het welzijn van kinderen te verbeteren en sterfte terug te dringen kan heel divers zijn. Wouter weet het treffend te vertellen: ‘Nood laat zich niet op een goudschaaltje leggen. We ondersteunen bij de ontwikkeling van kinderen, van conceptie tot jong volwassenen.’ IJcke herinnert zich een tandartsenproject in Zuid-Amerika, waar kinderen in bepaalde dorpen door het gebrek aan tandartsbezoek slechte gebitten hebben. ‘En we hebben ook geholpen bij projecten om kinderen naar school te krijgen en om een weeshuis op te zetten. In Gambia is er met hulp van Overleven een ziekenhuis gerealiseerd en het tweede is in aanbouw.’ Wim Blomsma: ‘Het zijn allemaal kleine druppeltjes op de plaat. Druppels waar we voor een aantal kinderen het verschil kunnen maken.’ Keihard nodig, vindt IJcke. ‘Wij hebben het hier goed, maar op zoveel plekken leven kinderen onder slechte omstandigheden. Als we daar maar een klein steentje aan bij kunnen dragen doen we dat.’

De organisaties die geholpen zijn door Overleven zijn dankbaar: Enkele reacties van door de stichting Overleven ondersteunde organisaties:

Werkgroep Tanzania: “Sinds 2010 doen wij aan fondswerving in Nederland, waardoor kinderen in Tanzania naar school kunnen. Deze kinderen komen uit een kindertehuis of van zeer arme families. Dankzij de gift van de stichting Overleven kunnen elk jaar weer een aantal kinderen extra naar school.”

Stichting De Regenboog voor Gambia: “De bijdragen van de stichting Overleven in de afgelopen jaren hebben ons enorm gesteund in de uitvoering van onze projecten in Gambia en ons de mogelijkheid gegeven enige medische zorg te bieden die anders voor kinderen vrijwel onbereikbaar is.”

Ghana werkgroep: “Het resultaat van onder andere de bijdrage van de stichting Overleven is dat veel vrouwen hun kinderen nu beter kunnen voeden, gebruik kunnen maken van de gezondheidszorg zodat er ook minder kindersterfte is en dat ook meisjes nu naar school gaan.”

Wie ook iets wil doen voor kinderen in erbarmelijke omstandigheden en daar een plan voor heeft, kan contact opnemen met Overleven: info@overlevennoordenveld.nl. Meer informatie is te vinden op overlevennoordenveld.nl.