‘We proberen kringetjes aan elkaar te knopen’

image

Noordenveldse Uitdaging officieel een feit

RODEN – In het bijzijn van ondermeer Commissaris van de Koning Jack Tichelaar werd maandagavond in de Winsinghhof in Roden de stichting Noordenveldse Uitdaging officieel opgericht. Initiatiefnemers van het eerste uur tekenden toen de statuten onder toeziend oog van notaris Herman Holland. Bovendien werd het bestuur voorgesteld en werd (nu al!) de eerste match gepresenteerd.

Voor de duidelijkheid, de Noordenveldse Uitdaging is géén initiatief van de gemeente Noordenveld, maar met name van Parkmanagement, Steunpunt Vrijwilligers, Welzijn in Noordenveld en vertegenwoordigers van OCN. Ondertussen hebben ook al tal van bedrijven hun steun aan het project toegezegd en vervult Tanja Haseloop de rol van manager. De Noordenveldse Uitdaging dus. ‘Ondernemers zijn betrokken bij de samenleving’, zegt Haseloop. ‘Immers, zonder samenleving geen onderneming, geen winst. Hoe kunnen bedrijven, maatschappelijke organisaties en verenigingen in Noordenveld nóg meer bereiken, hoe kozen ze met elkaar in contact? Deze vraag heeft in meerdere gemeenten geleid tot een Uitdaging, een Uitdaging die winstgevend is gebleken voor klanten, voor werknemers, voor bedrijven en dus voor de samenleving.’ Haseloop denkt eens na. ‘Voorbeelden zijn wellicht handiger. Stel de voetbalvereniging wil een jeugdkamp organiseren. Daar is materiaal en bijvoorbeeld eten voor nodig. Normaliter belt de club dan de reguliere sponsor, of de grotere bedrijven in het dorp. Aan de andere kant zoekt de Oranjevereniging vrijwilligers voor Koningsdag. De voetbalvereniging kan de vraag bij de Uitdaging neerleggen. Die gaat er mee aan de slag en stelt als tegenprestatie dat de voetbalvereniging in ruil voor materiaal en eten vrijwilligers voor Koningsdag moet leveren. Normaal gesproken zoek je het altijd in je eigen kringetje. Dan ook kom je dus altijd weer bij dezelfde mensen en bedrijven uit. Wij proberen straks die kringetjes aan elkaar te knopen, waadoor één heel grote kring ontstaat.’

Een al samengestelde Matchgroep behandelt de verzoeken die straks bij de Uitdaging ingediend worden. In die groep zitten vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. De ondernemers kijken eerst of een club, vereniging of instantie het niet zelf op kan brengen en of het belangrijk is voor Noordenveld. Vindt men dat, dan krijgt één iemand uit de Matchgroep de taak deze uitdaging te coördineren. ‘Ik als manager onderhoud weer contact met de meneer of mevrouw die verantwoordelijk is voor de uitdaging. Zo kun je afgeronde dingen doen. Komt ook niet alles steeds bij dezelfde mensen terecht. Weet je, het klink nu allemaal misschien nog wat vreemd, maar als het straks eenmaal gaat lopen dan wordt het duidelijker. Neem ook spullen. Stel je hebt als bedrijf stoelen over. Vaak ga je niet bellen of iemand anders daar nog belang bij heeft en gooi je ze maar weg. Straks kun je ons bellen. Wij slaan ze op of kijken of we meteen een bestemming weten. En zo kun je gewoon heel veel voor elkaar betekenen. De Uitdaging is een vast concept, maar je kunt er ik weet niet hoeveel draaien aangeven.’

Bovendien kunnen ook kleinere ondernemers en ZZP-ers meedoen. Niet door geld te geven, maar door diensten te leveren. ‘Concreet voorbeeld van iets dat op dit moment speelt. Scheepstra is van de sokkel gezaagd. De Uitdaging moet straks toch in staat zijn om een snelle terugkeer van Hindericus te realiseren? Ook de scholen en het ISD worden bij het project betrokken. Wellicht kunnen we in de toekomst leerplaatsen aanbieden. Dat scholieren een bepaald project uit mogen werken. We hopen straks van alles te kunnen realiseren. Een ruilbank van spullen bijvoorbeeld, waarom niet? Hoe kun je bepaalde zaken in een kleine gemeenschap beter organiseren? Wie wil en kan het tuintje van die bejaarde man in die wijk straks wekelijks doen? Zijn er vrijwilligers die dit willen doen? De Uitdaging gaat daar mee aan de slag.’

Haseloop zelf is enthousiast. Dat straalt ze uit. ‘En alle bedrijven en verenigingen die ik ondertussen bezocht heb, zijn dat ook. Iedereen wil wel iets voor de Uitdaging betekenen straks. Dat is een heel goed voorteken natuurlijk. De gemeente Noordenveld heeft vertrouwen in het project uitgesproken. Het is aan ons om dat vertrouwen waar te gaan maken. Gelukkig is de eerste match al een feit. Het Gevangenismuseum biedt de vrijwilligers van de Voedselbank volgende week een kerstdiner aan. Is toch prachtig! In deze tijd waarin de overheid steeds meer stapjes terug doet, kan de Uitdaging heel veel gaan betekenen.’

Een website heeft de Noordenveldse Uitdaging nog niet. ‘We zoeken nog een bedrijf dat dit voor ons wil realiseren. Een uitdaging om zo’n bedrijf in Noordenveld te vinden. Maar ook dat gaat lukken, let maar op. Net zoals we al heel veel werkruimte aangeboden hebben gekregen. Nu het allemaal nog in de kinderschoenen staat is dat nog niet nodig, maar wie weet in de toekomst wel. De eerste stappen zijn gezet. We gaan nu écht aan de slag’, besluit Haseloop enthousiast.

Noordenveldse Uitdaging
Bestuur:
Ronald Seinen (Rabobank), Jelleke Liewes (Liewes Roden), Chiel van den Heuvel en Gaby Goos (Argo).
Matchgroep: Jan Dorenbos, Reinhardt Lagerwaard, Herman Holland, Nico Borgman, Gaby Goos, Johnny Helder, Ferdinand Mulder, Bert-Jan Stadman, Jan Hut, Marc Popkema en Emiel van der Heide. Deze groep wordt nog aangevuld met iemand van de serviceclubs en een medewerker van VDH Products In de adviesgroep zitten ondermeer burgemeester Hans van der Laan, Anne van Veen, Willy de Boer, Siemon van der Wal en Richard Gerding. ‘We hebben gelukkig vertegenwoordigers uit Roden, Peize en Norg. Het is immers ook de Noordenveldse Uitdaging’, zegt Haseloop nog. ‘Overigens zijn we nog wel op zoek naar een bestuurslid uit Peize.’