‘We staan open voor alle nieuwe ideeën’

Dorpshuis NijRoon bruist van de plannen en komt met cultureel jaarprogramma

NIEUW-RODEN – Een virus of niet, stilzitten is er niet bij voor het bestuur van het Dorpshuis NijRoon. Nellie Heuker, Tineke Rispens en Jofien Brink bruisen van de plannen voor de huiskamer van Nieuw-Roden. Zo is er gelobbyd bij de provincie voor een bijdrage om onder andere kunst en cultuur een impuls te kunnen geven. Met succes. Het dorpshuis is geselecteerd voor de pilot ‘functieverbreding buurt- en dorpshuis’. De dames willen reuring in de tent en vooral voor iedereen toegankelijk zijn.

Het dorpshuis in Nieuw-Roden mag zich rijk rekenen met een aantal vaste huurders. De kerk, de peuterzaal, Buurtzorg en een muziekdocent maken gebruik van de ruimte. En voor corona hield een aantal vaste groepen er haar activiteiten, zegt Jofien. ‘De klaverjasclub zit hier, koersbal, er is een vaste koffieochtend, yoga, en aantal koren repeteren hier en er worden muzieklessen gegeven. Dat ligt nu allemaal stil. Wat daarvan overblijft weten we niet. Natuurlijk hopen we dat ze allemaal terugkomen. Maar we kunnen veel meer. De ruimte is er, de faciliteiten ook.’ Het plan is dat dit jaar nog de grote zaal, de kantine en de bar een facelift krijgen. Dan staat de boel er weer tiptop bij in het dorpshuis. ‘Het is nu nog een beetje zestiger jaren, de grote zaal wordt gemoderniseerd naar de behoefte van de huidige tijd.’

Functieverbreding

Zoals gezegd wil het bestuur aan de slag met functieverbreding voor het dorpshuis. Dat is gericht op een aantal pijlers. Bovenaan het lijstje staat kunst en cultuur, maar ook op het gebied van formele en informele zorg wil het dorpshuis iets bieden, net als sport en bewegen en niet in de laatste plaats ruimte verhuren aan ZZP’ers. ‘Voor kunst en cultuur willen we een jaarprogramma opstellen. We zoeken mensen die daarbij met ons die kar willen trekken. We denken aan een programma waarin muziek goed vertegenwoordigd is. Neironers luisteren namelijk graag naar muziek, weten de dames. ‘Vanaf september organiseren we iedere derde weekend van de maand een culturele happening. Een tipje van de sluier: op zaterdagavond 18 september komt de muziekgroep ‘Whatever’s Left’ voor een optreden naar Nieuw-Roden. Een volgende keer zou het ook een expositie kunnen zijn van verschillende kunstenaars. Op 4 september organiseren we een ‘uit dag’, we nodigen groepen uit om zichzelf te presenteren. Zo kunnen bezoekers alvast ‘proeven’ aan wat we bieden in ons programma.’

Buurtacademie

Nog even een stukje historie: het dorpshuis aan de Roderweg deed in de zestiger jaren dienst als badhuis. Mensen gingen met een handdoekje op de fiets om hier te douchen, weet Tineke te vertellen. Later werd het de ‘buurtacademie’, met als doel vormend bezig zijn. ‘Het was een soort open school waar vonder andere Engelse en Franse lessen gegeven werden, onder andere door oud-docenten die het leuk vonden om in hun pensioentijd iets te doen. En je kon er terecht voor een cursus fotografie en filosofie. Er was eens een man die werkte bij Novatec. In zijn vrije tijd gaf hij hier gastlessen over het snoeien van bomen.  Zoiets zou ook nu goed passen. Wie weet. We staan open voor alle nieuwe ideeën.’

Ook is het bestuur op zoek naar ZZp’ers of een zorgondernemer die een bepaald dagdeel (of dagdelen) gebruik wil maken van de ruimte. ‘Een dagbesteding zou hier bijvoorbeeld ook prima passen.’ Binnenkort houdt het dorpshuis een ‘optrommelactie’. ‘We laten een koektrommel rouleren door de verschillende wijken. Inwoners kunnen hun wensen in de bus doen. We halen de ideeën op bij de mensen. Weer eens iets anders. We hebben een hoop plannen maar kunnen niet zonder mensen. Ook vergeten we Roderveld 3 en de Vijfde Verloting niet. We zijn een dorpshuis voor Nieuw-Roden én omgeving.’

Wie deel wil nemen als organisatie, het leuk lijkt een rol in één van de commissies te vervullen en/of mee wil denken over de programmering voor 2022: neem dan contact op via dorpshuisnieuwroden@live.nl.