‘We willen als kerk middenin de samenleving staan en een breed netwerk vormen’

Nieuwe functie binnen PKN focust op jongere kerkganger

RODEN – Sinds september van dit jaar vervult Jannie Boonstra een nieuwe rol binnen de Protestantse Gemeente Roden-Roderwolde. De Haulerwijkster is ‘opbouwwerker jeugd en gezin’. In die hoedanigheid zoekt ze de verbinding met leden en niet-leden van de kerk in de leeftijd tot 55 jaar. Een baan die veel netwerken en samenwerking vereist. Hoewel dat in de coronatijd lastig blijkt, bevalt het Boonstra uitstekend. ‘Het voelt goed om zichtbaar te zijn.’

Toen in mei 2020 de sollicitatieprocedure voor de nieuwe functie binnen de PKN Roden-Roderwolde werd gestart, aarzelde Boonstra geen moment. De ras-Friezin die al jaren naar de kerk in Haulerwijk gaat, volgde al eerder een cursus voor psycho pastoraal begeleider. Een mondvol, beaamt Boonstra. ‘Maar het komt er feitelijk op neer dat ik extra pastorale aandacht zal schenken aan de doelgroep tot 55 jaar. Kinderen, tieners en (jong)volwassenen dus. De protestantse gemeente heeft zich als doel gesteld meer aandacht voor deze groep te krijgen. De ouderen worden vaak wel bereikt namelijk, daar wordt het meest op ingezet. De wat jongere kerkganger is vaak – onbewust – een ondergeschoven kindje.’

De kerken lopen leeg, ook voor corona was dat een duidelijke trend. Boonstra heeft dan ook niet de illusie dat ze eigenhandig dit tij zal keren. ‘Maar het is belangrijk om bij de jongere kerkleden te vragen waar behoefte naar is. Dan heb ik het over de leden die nog een duidelijke band met de kerk hebben, maar ook over gezinnen die nog wel lid zijn, maar minder vaak komen. De vraag is: wat verwachten zij voor ons? Kunnen wij iets voor hen doen?’

De eerste periode heeft Boonstra dan ook besteed aan kennismakingen. ‘Ik ben zelf lid van een andere kerkgemeenschap, maar trof hier al gauw een warme club mensen met een goede onderlinge band. Ik ben op bezoek gegaan bij gezinnen die nog in de eerste groep vallen en een duidelijke connectie met de kerk hebben. Straks wil ik, als de situatie rondom het coronavirus dat weer toelaat, ook met de leden die minder nadrukkelijk lid zijn in gesprek gaan. Natuurlijk ben ik benieuwd naar waarom ze wel of niet naar de kerk gaan, maar ook naar wat er momenteel gewoon speelt. Wat missen ze? Wat kunnen wij voor hen betekenen? Zo hoorde ik laatst een vader van een gezin zeggen dat hij het leuk zou vinden als er een wekelijks mannenclubje wordt opgezet, gewoon om elkaar te ontmoeten.’

Het netwerken is dus al begonnen en niet alleen binnen de eigen kerk. ‘Ik heb ook de verbinding gezocht met Welzijn in Noordenveld’, zegt Boonstra. ‘Zij hebben op hun beurt veel contact met jongeren en mantelzorgers. Ik wil graag weten of ook wij daar een rol in kunnen spelen. Jongeren hebben het in deze periode zeker niet makkelijk.’

Zelf ging ze als jongere geregeld naar de kerk, maar die vanzelfsprekendheid is er vandaag de dag niet meer. ‘In mijn tijd ging je gewoon. Dan had je jeugdclubs en dergelijke. Tegenwoordig is dat anders. Toch willen we voor de jongeren open blijven staan en ze laten weten dat ze hier welkom zijn.’

Een goed voorbeeld hiervan is de ‘Ik zie jou-dienst’. Een dienst die tijdens de versoepeling van de maatregelen werd georganiseerd en een weerzien voor zo’n dertig kerkgangers vormde.  ‘Ook daarbij waren veel jongeren aanwezig’, zegt Boonstra. ‘In een kring met in het midden dominee Walter Meijles, keek iedereen elkaar aan. Later deden we nog de Jerusalema-challenge. Ook van mensen die de livestream volgden hoorden wij dat men de bijeenkomst zeer konden waarderen. En vooral het feit dat er weer zoveel jeugd was. Dat moeten we denk ik ook uitstralen.’

De opbouwwerker jeugd en gezin kijkt verder dan kerkleden. ‘Zo willen wij ook ruimte beschikbaar stellen aan gezinnen die in deze coronatijd met thuisonderwijs in hun maag zitten’, zegt Boonstra. ‘Wij hebben hier een groot kerkgebouw dat maar voor een heel klein gedeelte wordt gebruikt. Met de verschillende ruimtes zijn er mogelijkheden om gezinnen hier overdacht onderdak te bieden. We hebben nu een brief verstuurd naar onze leden om te kijken of hier behoefte aan is. Maar we willen dat ook doen voor niet-leden. Op die manier ben je een kerk voor iedereen. En dat willen we.’

Wennen

Dat het even wennen was in haar nieuwe functie, moge duidelijk zijn. ‘Hiervoor werkte ik in de grafmonumentenbranche. Ook daar waren de gesprekken met mensen het leukst, zoals dat nu ook het geval is. Maar het verschil is dat ik in mijn vorige functie commercieel moest denken en dat dit nu niet het geval is. Dat geeft rust, maar aan de andere kant vroeg ik mij af hoe ik mijn inbreng zou kunnen toetsen. Toen ik dit aan dominee Sybrand van Dijk vertelde, antwoordde hij dat “Jezus geen steen is”. Mijn impact is dus moeilijk meetbaar, maar ik weet wel wat ik wil in deze functie. En dat is zichtbaar zijn. Als ik onzichtbaar blijf voor leden doe ik iets niet goed. Men moet mij weten te vinden, als ze steun kunnen gebruiken, een luisterend oor nodig hebben of gewoon met een vraag zitten. Zonder oordeel moet ik er dan kunnen zijn.’

Vandaar dat Boonstra wekelijks op woensdagochtend zitting neemt in kerkelijk gebouw Op de Helte te Roden. Daar kan men, op afstand en met inachtneming van de geldende coronaregels, terecht voor een praatje of vragen. ‘De drempel is laag’, aldus Boonstra, die zeer blij is met haar nieuwe functie. ‘Ik doe dit werk vanuit mijn passie voor maatschappij en mijn geloof. Ik ben dankbaar dat dit op mijn pad is gekomen.’