‘We willen een mooi afscheid van Marum’

WILLEMSTAD/MARUM –  Het einde van de gemeente Marum nadert. Inwoners willen op een mooie manier afscheid nemen van de gemeente, die zoals bekend in 2019 opgaat in de nieuwe gemeente Westerkwartier. “We willen er echt iets moois van maken”, zeggen initiatiefnemers.

Aan het woord Koos Vos, voorzitter van de stuurgroep ‘Afscheid gemeente Marum’ en Cobi Olijve, die de eindredactie heeft van een te maken afscheidsboek.  “Het idee komt van de gemeente”, zegt Vos.  “Het is vorig jaar oktober ontstaan na overleg met burgemeester Henk Kosmeijer. Mij werd gevraagd een stuurgroep te vormen met daarin mensen uit alle acht dorpen van Marum.  Niet alleen mensen van dorpsbelangen, ook uit activiteitenorganisaties en vertegenwoordigers van de Molukse gemeenschap. Ook kwam vanuit de gemeente de vraag om een afscheidsboek.  De stuurgroep vergadert eens in de maand. We vergaderen elke keer in een ander dorp. Burgemeester Kosmeijer schuift soms ook mee aan.  Uit het overleg zijn drie speerpunten voortgekomen: een activiteit voor kinderen, een afscheidsboek en een grootse feestavond, voor en door de bevolking.  De kinderactiviteit zal op Koningsdag plaatsvinden.

De achterliggende gedachte is dat kinderen door hebben dat de dorpen straks een nieuwe gemeente gaan vormen. Het wordt een puzzelopdracht, waarbij de nieuwe gemeente Westerkwartier wordt uitgebeeld. Op 13 oktober zal er een grote feestavond plaatsvinden in de Kruisweg. Met artiesten uit de gemeente.  “Het gaat veelal om groepen die al bezig zijn met muziek en dans. We hebben inmiddels al een lange lijst samengesteld. Het feest is voor jong en oud. Drie zalen zullen opengesteld worden; voor iedereen is er wat. Het feest staat in het teken van de vroegere sfeeravonden bij de Kruisweg. De feestavond – met aan het eind een geweldige uitsmijter-  is vrij toegankelijk.” En dan het afscheidsboek.  Cobi heeft hier de eindverantwoording voor.  “Het gaat niet alleen om foto’s, maar uiteraard ook om  een stukje geschiedenis.  Daarnaast een visie van dorpelingen; hoe zien zij hun dorp op dit moment en hoe zien zij dat hun dorp zich in de toekomst gaat profileren. Met foto’s van toen en nu, van onder meer activiteiten. De dorpen zijn erg actief.  We hebben al materiaal gekregen uit De Wilp en Boerakker. Ook foto’s uit Marum. Het moet een overzicht worden van allerlei activiteiten en bijzondere gebeurtenissen. En daarnaast ook een beetje het gewone leven.  Zo hebben we ook een prachtige herfstopname van de Pierswijk gekregen. We willen er echt iets van maken.  Er komt ook een hoofdstuk over de gemeente zelf. Veel zaken gebeuren voor het laatst. Het gemeentewapen van Marum bijvoorbeeld gaat ook verdwijnen.   Mensen kunnen tot 1 augustus materiaal inzenden. We zijn met drie personen bezig met het boek. Naast Koos en Cobi  heeft ook Wim Alberda van Ekenstein  zijn medewerking toegezegd.  Ook is Roel Huisman een grote steun, we kunnen met vragen altijd bij hem terecht. Het boek telt ongeveer 120 pagina’s . Elk gezin krijgt een boek.

Kortom: “Het is een afscheid voor en door de inwoners.”

Op de foto: staand van links naar rechts: Sake de Vries, Koos Vos, Dirkje Visser, burgemeester Henk Kosmeijer, Trienke Bekkema en Lucas Bernhard.

Zittend van links naar rechts: Andries van der Veen, Hanneke Windhorst, Tita Beerlings en Cobi Olijve.  Dieuwke Visser en Rien Stuut ontbreken op de foto.