‘We willen een stevige positie binnen de gemeente’

image

Wmo-platform Noordenveld: verder als platform of als raad?

PEIZE – Voor Noordenveld zijn de door het rijk opgelegde transities in kannen en kruiken. De Jeugdwet is geregeld, de nieuwe Wmo ook. Dat geldt nog niet voor de transitie binnen het Wmo-platform van de gemeente. Er is twijfel hoe de club verder moet. Als platform, of de officiëlere variant: als raad. Daarover mag de nieuwe voorzitter Ronald van der Meijden zich buigen. Zijn streven is om dat in januari helder te hebben.

Het doel van een Wmo-platform is om signalen uit de samenleving op te vangen, die te communiceren met de gemeente en, indien noodzakelijk, ingrijpen als er iets mis dreigt te gaan. Wil je als platform serieus genomen worden door de gemeente, zul je daarover eerst concrete afspraken met hen moeten maken. Zover is het echter nog niet. Van der Meijden, die werkte als regiomanager bij vakbondsorganisatie Abvakabo maar nu geniet van zijn pensioen, is naar eigen zeggen druk om samen met een werkgroep allerlei modellen naast elkaar te leggen. Van der Meijden is gevraagd om het voorzitterschap over te nemen van de vertrekkende Jan Rodenburg. Zijn kennis én maatschappelijke betrokkenheid zouden het Wmo-platform goed van pas kunnen komen. “Het platform bestaat op dit moment uit zo’n vijftien verschillende partijen die een belangrijke rol spelen binnen de samenleving. Dan moet je denken aan organisaties als Humanitas, het Gehandicapten Platform, Contactpunt Mantelzorg, de PKN en de lokale FNV. We denken erover om dat terug te brengen naar een kleinere club zodat we als raad verder kunnen. Een afgeslankte vorm bevordert de slagvaardigheid”, stelt de voorzitter. “Dat is niet zo maar geregeld. Alle betrokken partijen moeten het er wel mee eens zijn. We willen zowel proactief, iedere burger moet zich bij ons kunnen melden, als actief ter werk gaan. Daarmee bedoel ik dat we een duidelijke positionering binnen de gemeente moeten hebben zodat we snel en effectief kunnen werken. Ons doel is dat hulpbehoevenden snel krijgen wat ze nodig hebben. Het contact met de gemeente is er, maar er is nog niets geconcretiseerd. Als je iets doet, moet het stevig verankerd zijn. Je moet voorkomen dat je een schaamlap wordt.”

Dat klinkt natuurlijk allemaal mooi, alarmerende signalen opvangen, proactief werken en er zijn voor de zwakkere burgers in de gemeente. Maar hoe die hulpbehoevende burger het platform zou kunnen bereiken is niet helemaal duidelijk, zo leert de ervaring van De Krant. En in het kader van de participatie, de burger dient immers actief mee te denken, is dat toch wel het eerste dat op orde moet zijn, zou je zeggen. Een telefoonnummer staat niet op de site en bij de contactgegevens van het secretariaat van het platform aan het Inwonersplein, is eveneens geen nummer te vinden. Een telefoontje naar het Inwonersplein schept ook al geen duidelijkheid. De dienstdoende medewerker kon geen juist contactpersoon met bijbehorend nummer verstrekken. “Dat is een puntje”, reageert Van der Meijden. “Dat moet beter. We zullen alles in werking stellen om alle informatie zo toegankelijk mogelijk te krijgen. Het streven is om voor eind januari op alle fronten duidelijkheid te hebben.” Reageren? info@media-totaal.nl