‘We willen een voorbeeldrol vervullen voor andere zwembaden’

Rijk, provincie en gemeente brengen bezoek aan Zomerbad Peize

PEIZE – De vrijwilligers van het Zomerbad in Peize ontvingen afgelopen week afgevaardigden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en medewerkers van de provincie Drenthe en de gemeente Noordenveld. Aan de Smeerveensedijk lieten zij zien hoe zij het zwembad van het aardgas hebben gekregen en wat ze nog met het zwembad willen. Voorafgaand werd in de Peizer Hopbel een presentatie gegeven over het proces wat hiertoe geleid heeft.

Trots, zo kan het gelaat van Zomerbad-voorzitter Wim Stroetinga op deze koude donderdagmiddag het beste worden omschreven. In de Peizer Hopbel heeft een delegatie van Binnenlandse Zaken zich verzameld voor de presentatie over de duurzaamheidsmissie van het zwembad. Ze zijn speciaal uit Den Haag gekomen en brengen verder alleen nog een bezoek aan het Wilhelminaziekenhuis in Assen.
De grootste prestatie die het Zomerbad de afgelopen jaren leverde, was het reduceren van de aardgasuitstoot. Eerst van 30.000 kuub per jaar naar 17.000 kuub en uiteindelijk zelfs tot 0 kuub per jaar. Het ambitieuze zwembad is daarmee echter nog niet klaar en mikt op de aanleg van een zonnepark. Zo kan het zwembad straks zelf hun stroom opwekken (waarmee het direct volledig energieneutraal wordt) en kunnen dorpsgenoten eveneens profiteren van de opwekking van stroom.
Wethouder Jeroen Westendorp liet merken blij te zijn met de ontwikkelingen in Peize. ‘We zijn blij en trots dat ook andere zwembaden bezig zijn met verduurzaming. Peize vervult hierbij een voorbeeldfunctie. De manier waarop zij de verduurzaming hebben aangepakt, namelijk stapsgewijs, kan andere verenigingen wellicht inspireren.’ De gemeente Noordenveld heeft inmiddels al 470.000 euro aan verduurzamingssubsidies verleend aan verenigingen.
Even later schetste Wim Stroetinga de bereidheid van het dorp Peize, ten opzichte van het zwembad. ‘Twintig jaar geleden dreigde het zwembad haar deuren te sluiten. Daar stak de gemeenschap een stokje voor. Er is altijd een hoge bereidheid geweest te helpen in Peize’, aldus Stroetinga.
In de toekomst wil het Zomerbad meer samenwerking tussen de overige private zwembaden in Noordenveld. Daarnaast staat de terugkeer van een pierenbad op het programma. Volgens Stroetinga zit het zwembad, samen met haar vrijwilligers, in een flow. Desondanks liggen de werkzaamheden momenteel stil, omdat er moet worden gewacht op de verstrekking van verdere subsidies. ‘We moeten nu 22 weken wachten. Mijn vraag aan de aanwezigen is: hoe kan dat proces versneld worden? Het is jammer dat we pas op de plaats moeten maken en mijn oproep is dan ook om er voor te zorgen dat wij verder kunnen.’
Richard Ton schaarde zich namens Energiecoöperatie Noordseveld (met 150 leden de op één na grootste energiecoöperatie van Drenthe) achter deze oproep. ‘Ook wij lopen tegen de regelgeving aan’, sprak hij. Daarna riep hij op tot flexibiliteit van regelgeving en snelheid binnen het verstrekken van fondsen.
Na de bijeenkomst in de Peizer Hopbel, toog het gezelschap richting het Zomerbad. Aldaar werden zij getrakteerd op een kop warme chocolademelk. Vrijwilligers lieten de imposante installatie zien die ervoor zorgt dat het Zomerbad ieder jaar op een duurzame manier verwarmd kan worden. Als het aan voorzitter Stroetinga ligt, blijft het zwembad in Peize de komende jaren een voorbeeld voor andere zwembaden. ‘Het zou mooi zijn als wij die voorbeeldrol kunnen vervullen.’