‘We willen gefaseerd aan de slag’

Gemeente en Heijmans houden informatieavond over woningbouw Oosterveld

NORG – Het lijkt erop dat er in Norg na 30 jaar weer gebouwd gaat worden. Althans, de intentie om te bouwen van de gemeente en projectontwikkelaar Heijmans, eigenaren van de grond is er. Daarom organiseren zij op 28 september een informatiebijeenkomst voor belangstellenden en omwonenden. In ieder geval is het project dat gefaseerd zal worden aangepakt, volgens verantwoordelijk wethouder Henk Kosters. “We willen bouwen naar behoefte”, zegt de wethouder over het natuurgebied aan de Donderenseweg dat nu nog wordt gebruikt als landbouwgrond.

Na de informatie bijeenkomst op 28 september in hotel Karsten zal ook het beloofde onderzoek door beide partijen naar de woningbehoefte worden uitgezet, zegt Kosters die al een lijstje met 28 belangstellenden van Norger en voorvechter van nieuwbouw in Norg Jan Stroetinga heeft ontvangen. “Dat is prachtig natuurlijk, maar we moeten straks bekijken wat daar concreet van overblijft. Hoeveel mensen hun belangstelling willen omzetten in een optie. Zeker is dat we gefaseerd aan de slag willen. We willen samen optrekken door groepen te vormen. Misschien is er een groep mensen die aan het werk wil met de vrije kavels. Of met twee-onder-een-kappers.” Op deze manier denkt Kosters het project handen en voeten te kunnen geven. “Maar dan moet het niet zo zijn dat de één een woning aan de noordkant van het Oosterveld wil en de ander aan de zuidkant. Dan wordt het alsnog heel ingewikkeld.”

De bijeenkomst vindt plaats op 28 september om 19.30 uur in Hotel Karsten in Norg. Tijdens de informatieavond wordt een presentatie gegeven over de mogelijke invulling van het plangebied en de ontwikkelingsstrategie. Na de pauze krijgen de deelnemers informatie over de manier waarop geïnteresseerden hun (woon)wensen kenbaar kunnen maken en daaraan daadwerkelijk invulling kunnen geven. Aanmelden voor de informatieavond kan via de link:
www.gemeentenoordenveld.nl/bestuur_en_organisatie/nieuws/nieuwsberichten/aanmeldformulieren/aanmelden_informatieavond_oosterveld_norg.