“We willen graag iedereen laten zien, hoeveel plezier we aan schilderen beleven”

Teken en Schildergroep Roden (TSR) gaat het veertigjarig jubileum uitgebreid vieren

Ze hebben het er druk mee. Sinds eind vorig jaar is de jubileumcommissie van de Teken en Schildergroep Roden (TSR) bezig om de viering van het veertig jarig bestaan van deze creativiteitsclub vorm te geven. Deze zeshoofdige commissie, bestaande uit (v.l.n.r. op de foto) Mareille Dik, Diet Bodde, Lydeke Bosma en Maja de Ruiter – ontbreken: Gerrit Veenstra en Helena Wemes ) start 14 maart met de eerste op het publiek gerichte activiteit. “Dat is een expositie van maar liefst zestig door leden van de TSR gemaakte schilderijen, die betrekking hebben op de activiteiten van leden van de Zakenkring Roden. De titel van deze vooral voor het winkelende publiek leuke actie luidt ‘Het bedrijf, zijn waren en beroep’ en die vlag dekt de lading precies,”zegt commissielid Maja de Ruiter. “TSR-schilders Kor Doewes, Annie Dijk en Diny Brouwer hebben dit samen met de Zakenkring Roden georganiseerd. In de zestig winkelbedrijven (!) die hieraan meedoen hebben onze schilders ‘elementen’ geschilderd, die de betreffende winkel karakteriseren. Vanaf 14 maart tot 9 mei zullen de werkstukken in etalages worden geëxposeerd en voor het publiek is daar een puzzelactie aan verbonden met leuke prijzen. In De Krant zal daar nog uitgebreid aandacht aan worden besteed,”rondt medecommissielid Diet Bodde deze eerste jubileumactiviteit af.

Boekhandel Daan Nijman in de Roder Herestraat attendeert het winkelende publiek vanaf medio maart (ook) op de jubileumactiviteiten van de TSR door middel van het plaatsen van twee forse banieren ter weerszijden van de winkelentree. “Hij organiseerde voor TSR-leden een ontwerpwedstrijd voor een exclusieve boekenlegger – toch al een originele activiteit van het de cultuur in vele facetten minnende en stimulerende bedrijf – en van het winnende ontwerp worden niet alleen boekenleggers gedrukt maar het siert ook de twee banieren. Dat verhoogt de feestvreugde alleen maar,”zeggen beide dames. Verdere publieksvriendelijke acties zijn nog in voorbereiding. Vast staat al wel, dat op 17 november in Op de Helte een feestavond voor TSR-leden wordt gehouden, met het gezelschap Opera della Casa als trekpleister.  In cabaretachtige liedjes en sketches zal op het wel-en-wee van de TSR worden gepreludeerd,” is het enige wat de commissie daar (nu) over kwijt wil. “Vast staat ook, dat de docenten van de TSR – allemaal gecertificeerde beeldend kunstenaars – van 3 tot en met 28 januari 2018 het jubileumjaar zullen afsluiten met een expositie in galerie K38 in de Kanaalstraat,”sluiten De Ruiter en Bodde het nog zeer voorlopige programma af. “ Want we hebben tussendoornog meer in petto….”

De TSR zit wat het aantal leden betreft weer behoorlijk in de lift. Sinds de schildersclub anderhalf jaar geleden van het atelier aan de Jasmijnlaan in Roden met trappen die je bijkans de adem benam naar de door de gemeente tot een volwaardig kunstencentrum annex atelier ‘verbouwde’ school in de Kanaalstraat/Schoollaantje verhuisde, valt weer een forse stijging van het ledental te zien. De club nadert de 250 leden en dat maakt de TSR tot de grootste schildersvereniging in zeker deze regio. “De leden komen niet alleen uit het Noordenveld en Westerkwartier, maar ook van verder, tot aan Veendam en Winschoten toe. De leeftijd ligt vrij hoog; er zijn meer vrouwen dan mannen. Iedereen maar zeker heren zijn welkom. Ook de jongeren zijn ondervertegenwoordigd maar door middel van workshops en andere acties zijn we wel steeds bezig om ook hen voor deze tak van vrije tijd besteding die voor velen tot een passie is uitgegroeid, te interesseren. De vereniging telt 15 groepen, die ’s ochtends, ’s middags en ’s avonds het atelier in het Schoollaantje bevolken. Elke groep heeft een eigen docent; het prettige is dat je van ieder van hen vaak weer een andere invalshoek leert. Het zijn allen professionals met veel ervaring. Ook bij hen straalt het enthousiasme er van af. En dat is op ons overgeslagen. Tot slot: we willen met onze publieksacties de komende maanden graag iedereen laten zien hoe fijn, leuk en ontspannend schilderen is,” aldus De Ruiter en Bodde.

Meer weten over de TSR? Zie www.tekenenschildergroeproden.nl