‘We willen voorzieningen bieden die het aantrekkelijk maken om hier te komen en te verblijven’

Programma Vitale Vakantieparken: groeien of opdoeken

NOORDENVELD – Noordenveld is aardig op weg met het programma Vitale Vakantieparken. Het project dat vakantieparken met potentie nog beter moet maken en parken zonder toekomstperspectief moet omturnen naar iets anders gaat gestaag door, volgens wethouder Jeroen Westendorp. Drenthe moet een paradijsje worden voor toeristen en vakantiegangers. De provincie en gemeenten legden vorig jaar 5 miljoen euro op tafel om de vakantieparken een slinger in de goede richting te geven. Noordenveld is koploper als het gaat om de levering van Vitale Vakantieparken. Tien procent van de economie in de gemeente is gerelateerd aan de sector, dat is veel, zegt Westendorp.

Normaal gesproken brengt het college een bezoekje aan alle vakantieparken in de gemeente zo vlak voor het openingsseizoen. Omdat dat er door corona niet inzat, ontvingen alle recreatieondernemers een ansichtkaart op de mat. Dat het maar een mooi seizoen mag worden, luidde de boodschap. Campings staan te trappelen, weet Westendorp die een behoorlijk wisselend beeld constateert binnen de recreatiebranche. ‘Recreatieondernemers zijn ambassadeurs voor onze gemeente, zij ontvangen de gasten. Dit is nu het tweede jaar dat er corona is. Het heeft een grote impact op de sector. Campings moesten noodgedwongen dicht aan het begin van de coronamaatregelen. Gelukkig is er veel goed gemaakt toen er meer mogelijk werd en mensen vooral in eigen land vakantie vierden. Campings zaten vol en hotels waren bezet. We hopen dat die bezoekers terugkomen. De geluiden die we nu horen zijn positief, veel boekingen en reserveringen. Maar binnen de sector zijn er grote verschillen. Groepsaccommodaties hebben geen omzet. Schoolkampen en bedrijfsfeestjes mogen niet. Daar vallen harde klappen.’

Het programma Vitale Vakantieparken is onderdeel van het coalitieakkoord 2018-2022. Noordenveld telt zo’n dertig recreatieondernemers. Tel je de hotels erbij, ga je richting de veertig. Het college heeft onlangs besloten 50.000 euro uit te trekken voor de uitvoeringsagenda recreatie/toerisme ten behoeve van de infrastructuur en samenwerking met de culturele sector, Staatsbosbeheer en horecaondernemers. ‘Om verblijven in de Kop van Drenthe te promoten, trekken we gezamenlijk op met Assen en de gemeente Tynaarlo. Unieke verhalen vertellen over de geschiedenis van de verschillende gebieden is daar onderdeel van. Daarbij werken we nauw samen met de ondernemers zodat zij de juiste informatie krijgen. Vertel je het verhaal over de omgeving, is het voor de toerist aantrekkelijk om langer te verpozen.’

Groeien of opdoeken

Vitale Vakantieparken is gericht op twee pijlers,  legt Westendorp uit. Vakantieparken die onder de noemer ‘Excelleren’ vallen hebben de potentie om verder te groeien en nóg beter te worden. Parken met weinig toekomstperspectief vallen onder de noemer ‘Transformeren’. Op die locaties wordt bekeken of er een andere bestemming mogelijk is om verloedering, overlast en vernielingen de kop in te drukken. ‘We willen de toekomst van de parken tegen het licht houden. Voor ieder park komt er een plan. In het Excellerartiespoor zitten onder andere De Norgerberg, Vakantiepark Cnossen Leekstermeer en het Ronostrand in Een. Allemaal recreatiegelegenheden die alles mee hebben om verder te groeien. Zij worden ondersteund met een programma om toekomstbestendig te worden.’ Ook zijn er inmiddels stappen gemaakt in het Transformatiespoor. Zo mag De Tip in Norg, een gebied dat bestaat uit ongeveer 30 woningen waarop een wisselende bestemming lag, eindelijk permanent bewoond worden. Daarmee kwam een einde aan jarenlang gesteggel. Ook probeert de gemeente samen met de ondernemers en eigenaren een oplossing te verzinnen voor andere parken die onder het Transformatiespoor vallen. ‘Naast De Tip zijn dat de Oosterduinen, Pandarosa in Steenbergen, Bos en Duin in Steenbergen, Groepsaccommodatie De Hullen en de Zuursche Duinen. Hier nemen we tot 2030 de tijd voor. Sommige situaties zijn vrij complex om dat je met veel verschillende eigenaren te maken hebt, dat is onder ander het geval in de Oosterduinen. Je moet eerst de neuzen in dezelfde richting zien te krijgen voordat je bepaalde stappen kunt zetten. Dat kost tijd.’ Transformeren betekent niet automatisch dat de bestemming gewijzigd wordt naar woningbouw, benadrukt de wethouder. ‘Teruggeven aan de natuur is een optie, of van meerdere woningen naar minder woningen. We maken een scan van het park. Is het een plek met een recreatieve toekomst of één met een neerwaartse spiraal? Dat is niet iets van een harde klap en klaar. Het zijn langdurige processen.’

Expeditie Norgerduinen

De Expeditie Norgerduinen is de voorloper van de Vitale Vakantieparken. Hiermee Noordenveld liep voorop in de aanpak van probleemparken. Voor de recreatieparken/ -gebieden Oosterduinen, Camping De Norgerberg, Camping Molenduin, De Tip, De Natuurvrienden en Camping Langeloërduinen liggen, is een visie opgesteld. Daarbij zijn de thema’s Wonen, Veiligheid, Natuur, Landschap & Cultuurhistorie, Recreatie & Vrijetijdseconomie, Infrastructuur en Voorzieningen uitgewerkt. Binnen het programma Vitale Vakantieparken wordt verder gewerkt aan de uitvoering van de visie Expeditie Norgerduinen.

Tussen de toprecreatiegelegenheden en gelegenheden met weinig toekomstperspectief ligt ook nog een behoorlijk middengroep, weet Jeroen. ‘Onder andere de Drie Provinciën in Een is daar een voorbeeld van, de Langeloërduinen, de Drentse Vennen en ook de noordoost kant van het Leekstermeer hoort daarbij. ‘Een behoorlijk grote groep leuke parken in de gemeente die zeker bestaansrecht hebben. Onze rol ligt in het goed contact houden met de met de ondernemers en het faciliteren van vergunningen.’

Blue Zone

Camping Dorado in Roden probeert al jaren een andere bestemming te krijgen voor zijn recreatiegelegenheid. Ondernemer Oebele Land ziet een transformatie naar een gemeenschap voor ouderen voor zich. ‘Blue Zone Dorado’, een woonconcept waarin gezonde leefstijl en geluk centraal staan en ouderen elkaar ondersteunen met allerlei zaken. Een concept dat goed aansluit bij de behoefte van deze tijd, beaamt Westendorp. Kat in ’t bakkie, zou je zeggen, wanneer je bedenkt dat de kleine groene camping aan de Norgerweg bij de zogenaamde ‘rotte appels’ van de provincie hoort. Toch is niets minder waar. Er zit weinig schot in de zaak, weet de ondernemer te vertellen. ‘De plannen liggen er al jaren. Die zijn in 2004 tot stilstand gekomen door het Gemeentelijk Structuur Plan (IGS). Hier in de omgeving zouden 7000 woningen gebouwd moeten worden om de woningmarkt in Groningen te ontlasten, was het plan. In 2013 kwam er een einde aan het IGS. Toen hebben we de plannen verder opgepakt’, zegt Land die 10 koopbungalows wil laten bouwen op het terrein. Punt is dat de provincie daar voor gaat liggen, zij willen er maximaal 6. ‘Om het financieel haalbaar te maken hebben we 10 nodig. Die ruimte is er ook. Ook met de gemeente liggen we aardig op één lijn. Maar ik heb het idee dat gemeente en provincie wat in onmin leven, ze zouden juist samen op moeten trekken in dit verhaal. De gesprekken hierover gaan tussen gemeente en provincie, wij zijn geen partner. Ik wil best verandering van de bestemming aanvragen, maar wel met de garantie dat we mogen bouwen’, besluit de ondernemer die de chalets op zijn terrein dit jaar gewoon blijft verhuren. Ook campers zijn welkom. Mits ze zelf voorzieningen aan boord hebben. ‘De toiletvoorziening op de camping is te klein om de coronamaatregelen te handhaven. Kamperen staat daarom op een laag pitje.’

Een speciaal geval is Camping Ot & Sien in Roden. De enige camping waarvan de gemeente eigenaar is. De camping wordt beheerd door de vereniging Buitenrust. Dat contract loopt nog tot het einde van 2024. Wat er dan met de idyllisch gelegen camping gebeurt, is onzeker. ‘Kamperen is geen kerntaak van de gemeente. De camping grenst aan Landgoed Mensinge, dat maakt het een bijzondere situatie. Je moet er goed over na denken wat je met dat gebied wilt. Daar zijn we nog niet uit.’ Toerisme is een belangrijke pijler van de Noordenveldse economie, stelt Westendorp tot slot. ‘1 op de 10 banen in de gemeente is gerelateerd aan de recreatieve sector. Dat is veel. Het is ook een branche met mogelijkheden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor toeristen en vakantiegangers heeft Noordenveld een hoop te bieden. Het landschap is erg gevarieerd. We hebben bossen, beekdalen, wateren, prachtige natuurgebieden en mooie wandel- en fietsroutes. Dat moeten we uitdragen en daarbij is het belangrijk om voorzieningen bieden die het aantrekkelijk maken om te komen en te verblijven.’