‘We zijn benaderbaar voor particulieren en organisaties’

Nietap Klaas Haan handicaptenplatform

Gehandicapten Platform draait op volle toeren

NOORDENVELD – ‘Wij staan voor solidariteit met de medemens en willen dat mensen met een beperking zo goed als mogelijk kunnen participeren in de samenleving.’ Dat zegt voorzitter Klaas Haan (foto) over de achtergrond van de werkzaamheden van Stichting Gehandicapten Platform Noordenveld.

Op dit moment bestaat het bestuur uit zes leden en is er maandelijks een bijeenkomst. ‘Daar bespreken we de dingen die op onze weg komen. Wij behartigen zowel algemene zaken alsook individuele kwesties. Het mooie is dat er steeds meer meldingen bij ons binnenkomen die om praktische oplossingen vragen. Wij helpen de mensen op deze wijze graag verder,’ laat Klaas Haan weten. Twee voorbeelden zeggen genoeg. Een meneer in een rolstoel kon in het gemeentehuis niet stemmen. Er werd hem geen mogelijkheid geboden om zittend een stem uit te brengen. De gemeente ontving over deze kwestie een brief van het sgpn. Er kwam een positieve toezegging dat in het vervolg medewerkers in het stemlokaal beter op de situatie zouden gaan inspringen. Een ander voorbeeld betrof een mevrouw die als koorlid niet te lang kon staan. Omdat optredens altijd staande werden gebracht moest de mevrouw van het koor af. Na interventies van het sgpn werd met het bestuur overeengekomen dat ook leden die minder goed kunnen staan een optreden op een stoel konden verbrengen. ‘Beide zaken lijken klein leed, maar hebben persoonlijk veel impact. Wij voelen ons er verantwoordelijk voor om voor ieder mens met een beperking in de bres te springen.’

In Noordenveld zijn inmiddels drie zandpaden in het bos dusdanig verhard dat die allen toegankelijk zijn voor mensen met een scootmobiel. Twee in Natuurschoonbos in Nietap en een in het Sterrenbos in Roden. Met Natuurmonumenten zijn op dit moment gesprekken gaande voor betere paden het bos nabij Norg en in het Fochteloërveen. Daarnaast is er de bekende stickeractie voor een betere toegankelijkheid voor mensen met een beperking in winkels en overheidsgebouwen. Grote winst noemt Klaas Haan het verdwijnen van een eigen bijdrage voor een specifiek eigen parkeervak op kenteken. ‘De gemeente was voornemens hiervoor een bijdrage te vragen. Dit omdat men zo de drempel voor aanvragen wilde verhogen vanwege de parkeerdruk. Daar hebben we stevig actie tegen gevoerd en dat gaf enige commotie. Gelukkig is de gemeente overstag gegaan en is het betalen voor een openbare parkeerplaats ongedaan gemaakt.’

Afgelopen halfjaar zijn er verkenningen geweest om deel te nemen aan de wijk- en dorpsschouwen. Vanuit het Buurtwerk van Welzijn in Noordenveld heeft Jan Donkelaar de sgpn al eens uitgenodigd in het wijkplatformoverleg om wat te vertellen over onze wensen op dit gebied. Dat resulteerde in een aanpak waarbij men van het sgpn tips en ideeën kreeg aangereikt op welke zaken de bewoners vooral op kunnen letten. Ook werd een aantal keren actief deel genomen aan een schouw. ‘We kunnen niet overal bijzijn, maar willen vooral ook laten weten dat we bestaan en actief zijn op velerlei gebied. We zijn benaderbaar voor particulieren en organisaties,’ aldus Klaas Haan. Kijk ook op www.sgpn.nl voor meer informatie.