‘We zijn nergens door een hond van het erf gejaagd’

Lieveren loopt warm voor glasvezel

LIEVEREN – Dat Lieveren glasvezel krijgt, daar twijfelt Henk Baas, lid van ‘Glasvezelteam Lieveren’, eigenlijk niet meer aan. Wanneer de kabel er precies ligt, dát is wat moeilijker aan te geven. Dat er draagvlak is voor glasvezel in het dorpje, is overduidelijk. Liefst 95 procent van de adressen gaf aan veel voor glasvezel te voelen. Lieveren gaat als DALLZ – Donderen, Altena, Lieveren, Langelo, Zeijen- op in coöperatie Glasvezel Noord. In de dorpen moet coöperatie breed 65 procent van de adressen meedoen om het glasvezelnetwerk volledig uit te kunnen rollen. En dat lijkt- na een aantal prima informatiebijeenkomsten in de dorpen- het geval. ‘Het is nu zaak dat mensen zich daadwerkelijk gaan abonneren op het nieuwe glasvezelnetwerk. Ja zeggen is één, de verbintenis echt aangaan iets anders. Daar zullen wij als plaatselijk glasvezelteam de komende tijd dan ook al onze energie in steken’, zegt voormalig Statenlid en Gedeputeerde Baas.

Glasvezel dus. Ook voor Lieveren belangrijk. Baas en zijn teamgenoten Roelof Bathoorn, Frits Overbeek, Jan Schut, Hendrik Smeenge, Jakob Jan de Jong en Fokke Jan van Veen- hebben het huis-aan-huis uitgelegd toen begonnen werd met een draagkrachtonderzoek. ‘Inderdaad, er waren mensen die wilden weten waarom glasvezel belangrijk is en uiteraard, we zijn Nederlanders immers, wat dat dan wel niet ging kosten allemaal. Ook in Lieveren geldt; glasvezel zorgt voor snelheid. Snelheid in down- en zeker uploaden. Het netwerk wordt niet langer beïnvloed door het aantal mensen dat tegelijk op het netwerk zit. En ik kan je zeggen, dat is nu wel het geval. Ik heb zelf kinderen en als ze langskomen (met aanhang) dan wordt alles traag en nog trager. Niet te doen. Om het platteland vitaal te houden is glasvezel erg belangrijk. Zeker ook voor bedrijven, voor een goede bedrijfsvoering. We willen niet dat prachtige bedrijven vanwege het gebrek aan glasvezel naar elders vertrekken.’ Baas is overigens van mening dat telecommunicatie net als gas, water en licht een nutsvoorziening had moeten zijn. ‘Dat zeg ik op persoonlijke titel. Waarom het ene gebied wel snel internet, en het andere niet? De overheid had die grote jongens moeten verplichten overal glasvezel aan te leggen. Niet rendabel te maken zeg je? Jawel hoor. Alleen niet binnen zeven jaar en dat is vaak de eis van de aandeelhouders’, zegt Baas.

Bijna iedereen in Lieveren wil dus glasvezel. ‘Met een score van 95 procent zijn we een buitenbeentje, want dat is echt extreem hoog. Mooi natuurlijk, maar nu komt de belangrijkste stap: mensen moeten hun ja omzetten in een lidmaatschap en in een abonnement bij of Plinq of NetVisit, want uit die twee providers kan men straks kiezen. Straks, want hoewel mensen dus nu al een abonnement aangaan, hoeven ze uiteraard niet meteen te betalen. Er zijn dus beslist geen dubbele lasten. Pas als er glasvezel ligt, gaat het abonnement in. Je tekent nu voor iets wat pas later komt.’

‘Team Lieveren’ doet er werkelijk alles aan om mensen te overtuigen lid te worden en een abonnement af te sluiten. ‘Daar ligt nu onze prioriteit. Hoe we dat doen? We blijven mensen informeren door middel van nieuwsbrieven. We zullen nog een inloopavond organiseren en we zullen nog zeker heel wat mensen bezoeken. Op dit moment hebben zes adressen hun woorden omgezet in daden. Dat is een begin, haha. Er staat ons dus nog wel wat werk te wachten. Toch verwachten we rond de jaarwisseling dat de meeste mensen wel getekend zullen hebben. In de andere dorpen is sprake van een soortgelijke situatie. Vandaar ook mijn vertrouwen in de goede afloop.’

Apart probleem in Lieveren en Altena is overigens nog de kwestie ‘witte’ en ‘grijze’ adressen. Witte adressen beschikken – behalve over de standaard KPN-telefoonlijn, niet over andere, snellere verbindingen terwijl de grijze zijn voorzien van een coaxkabel van Ziggo; sneller dus dan een telefoonlijn maar veel minder snel dan glasvezel. Voor deze twee categorieën gelden uit financieel oogpunt verschillende voorwaarden. ‘Europese regelgeving’, zegt Baas. ‘Simpel gesteld zegt Europa dat de noodzaak voor glasvezel voor wit geldt, en niet zo zeer voor grijs. En dat wit dus in aanmerking komt voor subsidie, en grijs niet. Best ingewikkeld, maar ook daar zal een oplossing voor komen.’ Zijn er dan helemaal geen beren meer op de weg? Loopt alles van een leien dakje? ‘Eigenlijk wel ja’, laat Baas weten. ‘We zijn nergens door een hond van het erf gejaagd. Omdat je met allerlei verschillende partijen te maken hebt, zal het proces wat meer tijd vergen. Je bent continu in gesprek met de coöperatie. Wij proberen de belangen van Lieveren zo optimaal mogelijk te behartigen. Natuurlijk willen wij straks niet de laatste in de rij worden, om maar iets te noemen. Mijn verwachting is dat het nog zeker wel anderhalf jaar zal duren. In Lieveren zelf is alles tot nu toe gladjes verlopen. Ook de gemeente werkt aardig mee, al hadden ze wellicht een nog iets actievere houding aan kunnen nemen. Ons team is prima op elkaar ingespeeld. Ik ben bijvoorbeeld van de contacten met coöperaties, van techniek weet ik daarentegen weinig. Daar weten mijn teamgenoten weer alles van. Samen hebben we antwoorden op vrijwel alle vragen en samen zullen we er voor moeten zorgen dat woorden omgezet worden in daden. Er moet getekend worden dus. Gemiddeld genomen kost me dit nu twee dagen per week. Met heel veel plezier overigens. Ik heb deze klus op me genomen om de mensen in Lieveren beter te leren kennen Dit past bij me. Ik ben niet een man voor achter de geraniums. En als hier straks glasvezel ligt, dan komt er vast wel weer een ander projectje.’