Week 13 “15

Hamerstukken

  • Het Dr.Nassaucollege in Norg vroeg de gemeente of het mogelijk is om het gebruik van de twee noodlokalen te verruilen voor het gebruik van de oude brandweergarage. De gemeente heeft laten weten – mede op grond van de verordening voorzieningen huisvesting- niet aan dit verzoek te voldoen. De huidige (nood)lokalen voldoen aan de te stellen eisen en er zijn geen leerlingenprognoses waar uit zou blijken dat er extra klaslokalen nodig zijn. Daarnaast is er op dit moment een discussie gaande hoe De Brinkhof verder ontwikkeld kan worden, waarbij huisvesting van De Hekakker en het DR. Nassaucollege ook een rol zou kunnen gaan spelen. Het staat de school wel vrij de oude brandweergarage met eigen middelen te verwerven.

  • Noordenveld stemt in met het Bedrijfsplan Meldpunt Discriminatie Drenthe 2015-2018. Voor de voortzetting wordt burgemeester Van der Laan gemandateerd om namens de gemeente de overeenkomst van opdracht te ondertekenen. Voor de voortzetting wordt een bedrag van 0,27 euro per inwoner beschikbaar gesteld.

  • De ouderbijdrage voor ouders van kinderen die behandeld worden bij het GGZ wordt opgeschort. Het aanleveren van gegevens aan het CAK ten behoeve van de inning van de ouderbijdrage wordt opgeschort tot de uitspraak van staatsecretaris Van Rijn (rond 1 juli) naar aanleiding van het doelmatigheidsonderzoek. Eerder al stelde Jeroen Westendorp vragen over dit onderwerp. Een ouderbijdrage zou behandeling kunnen belemmeren.

  • Noordenveld verleent medewerking aan het wijzigen van het gebruik in ‘wonen en werken’ wat betreft de voormalige school in Altena. De koper wil het pand gebruiken voor wonen en werken.

  • Volgens de Verordening ‘Voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Noordenveld 2015’ laat de gemeente eens per twee jaar een leerlingenprognose opstellen. De prognose wordt door de gemeente gebruikt als input voor de actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs en de schoolbesturen gebruiken de prognose voor hun eigen beleidsontwikkeling. Ook nu wordt de opdracht gegund aan Pro Nexus. Met het onderzoek is een bedrag van 4745 euro gemoeid.