Weekmarkten Roden en Norg gaan zelfstandig verder

REGIO – De weekmarkten in Roden en Norg gaan vanaf 1 januari 2016 zelfstandig verder. Door het verzelfstandigen van de markten denken belanghebbenden de markten te kunnen behouden voor de toekomst. Bovendien, zo oordeelde de gemeente Noordenveld, behoort het organiseren van markten niet tot de kerntaak van de gemeente. Eerder al, in 2013, bezuinigde de gemeente de functie van marktmeester weg. Het verzelfstandigen van de markten was een proces met haken en ogen. Zeker ook in financieel opzicht. Zo was de wens van de marktkooplieden in Roden om per 1 januari 2016 te kunnen starten zonder verhoging van het standplaatsentarief. Dit kan, als de gemeente de looptijd van de terugbetaling van de verplaatsing van de markt van de Albertsbaan naar de Heerestraat verlengd, in combinatie met een geringe aanpassing van het rentepercentage. De gemeente sluit nu een overeenkomst met de marktkooplieden voor een vaste prijs van 8500 euro per jaar, met een looptijd van vijftien jaar. Uiteraard is die looptijd en dus de volledige terugbetaling afhankelijk van het bestaansrecht van de markt. In Roden zijn op dit moment overigens 24 van de 26 plaatsen bezet. De wijzigingen hebben uiteraard gevolgen voor de begroting 2016 van Noordenveld. De kosten worden verlaagd met 2750 euro en de inkomsten met 3829 euro. Het saldo is daardoor bijna budgetneutraal. Verzelfstandiging van de weekmarkten betekent ook dat bestaande verordeningen zoals de marktverordening en de verordening op de weekmarktgelden gewijzigd dan wel ingetrokken moeten worden. Hiervoor worden afzonderlijke voorstellen ingediend.