Wéér boek Albert-Willem Hummel

RODEN – Voormalig stratenmaker Albert-Willem Hummel presenteert op vrijdagmiddag 29 april om 14:30 in de Openbare bibliotheek Noordenveld aan de Heerestraat 178 in Roden het tweede deel over het wel en wee van een oud landweggetje ten noordwesten van het dorp Roden. Het ruim 400 pagina’s tellend boek behandelt naast de geschiedenis ook het ontstaan van de directe omgeving van het landweggetje aan de hand van oude kaarten en voornamelijk zelfgemaakte afbeeldingen. De schrijver probeert zo de lezer mee te nemen in een tijdreis, die een periode van ruim 200 miljoen jaar geleden tot aan het heden onder de loep neemt. Tijdens de presentatie van het boek "Van karrenspoor tot natuurgebied – het vervolg" zal de burgemeester van Noordenveld, de heer Klaas Smid, het eerste exemplaar in ontvangst nemen. Na het aanbieden van het eerste exemplaar aan de burgemeester geeft de schrijver een kleine toelichting over het boek en het goede doel, waaraan een gedeelte van de opbrengst zal worden overgemaakt. Om het goede doel beter toe te lichten wordt vervolgens door de heer Richard van Veluw, regiocoördinator van villa Joep, een kleine uitleg gegeven over de noodzaak om neuroblastoom kinderkanker te blijven bestrijden.