Welzijn in Noordenveld kent nieuwe directeur

NOORDENVELD – Met de aanname van Arthur Hilberdink als directeur van Welzijn in Noordenveld, is de blik van het welzijnswerk weer volop gericht op de toekomst. ‘Bestuurlijk en organisatorisch hebben we het weer allemaal voor elkaar. WiN gaat natuurlijk gewoon door op de ingeslagen weg met lokale teams, die herkenbaar in wijken en buurten aan de slag zijn. We richten ons op de meest kwetsbare doelgroepen, willen inwoners uit hun isolement halen en in samenwerking met andere organisaties en de gemeente voorzieningen organiseren waar mensen terecht kunnen voor ontmoeting, contact, het stellen van een vraag, er even tussenuit zijn of deelnemen aan een activiteit.’

Arthur Hilberdink is niet een nieuw gezicht bij WiN. Hij was al teamleider en in die zin betrokken bij de ins en outs van het welzijnswerk in Noordenveld. Contacten met de gemeente zijn goed te noemen. ‘Er is vertrouwen in onze organisatie en dat is een prima basis voor onze werkzaamheden. We willen ook in de toekomst constructief meewerken om goed welzijnswerk neer te zetten.’

Welzijn in Noordenveld is een brede organisatie die naast welzijnswerk, buurt- en opbouwwerk, ondersteuning van vrijwilligerswerk, ook sportcoaches, een cultuurcoach, mantelzorgondersteuning, jongerenwerk en algemeen maatschappelijk werk in haar pakket heeft. Lokale teams werken vanuit De Brinkhof in Norg, dorpshuis De Essen in Peize en de Scheepstraschool in Roden. In het Inwonersplein aan de Schoolstraat in Roden zit het Servicebureau en de directie. Bij WiN werken op dit moment 25 mensen.

‘In deze coronatijd is het werk natuurlijk anders van opzet. Bijeenkomsten, activiteiten in dorpshuizen, ontmoetingen en afspraken met netwerkpartners staan deels stil of verlopen anders. Wij organiseren activiteiten en onze contacten met inwoners anders. Zo introduceren wij deze week Het Kletskwartiertje, waarbij vrijwilligers bellen met deelnemers aan activiteiten en gaan we beeldbellen met Ipads. Mantelzorgers vergeten we niet in deze Maand van de Mantelzorg met een Rozenactie via zorginstellingen en een bakworkshop. Het jongerenwerk is nog gewoon op pad met straatwerk. Wat we vooral scherp willen houden is onze zichtbaarheid in de dorpen,’ laat Arthur Hilberdink weten.

‘Daarnaast hebben we een project Algemene Collectieve Voorzieningen lopen. Met dit project willen we actief aan de slag om voorzieningen op buurtniveau te ontwikkelen waar eenieder terecht kan. Vooral gericht op voorkoming van eenzaamheid en het stimuleren van contacten en ontmoeting. We willen er naar toe om op korte termijn voorzieningen op te zetten die wekelijks door inwoners kunnen worden bezocht. We merken dat vooral dat aan dat soort activiteiten behoefte is. Niet alleen onder ouderen, maar ook onder jongeren. Onze jongerenwerkers merken dat er ook bij de jongeren doelgroep behoefte is aan een plek waar zij elkaar regelmatig kunnen treffen.’

Wie contact op wil nemen met WiN kan bellen met het Servicebureau 050 3176500 of even mailen met service@stwin.nl.