Welzijn in Noordenveld verder als brede welzijnsorganisatie

NOORDENVELD – Het college van de gemeente Noordenveld heeft besloten om met stichting Welzijn in Noordenveld (WiN) verder te gaan als brede welzijnsorganisatie. Dat betekent dat WiN naast het welzijnswerk ook verantwoordelijk wordt voor de sport- en cultuurcoaches en het algemeen maatschappelijk werk.

Gezamenlijke visie

Wethouder Jos Huizinga: “In de afgelopen periode heeft de herijking van het welzijnswerk en maatschappelijk werk in de gemeente Noordenveld plaatsgevonden. Dit leverde een gezamenlijke visie op maatschappelijke ontwikkelingen en goede werkafspraken op. We hanteren de uitgangspunten samenwerking, verbondenheid en vertrouwen als sleutel tot effectieve en efficiënte maatschappelijke ondersteuning.”

Samenvoeging werkzaamheden

“Wij delen de visie van onze huidige partners in de maatschappelijke ondersteuning als het gaat over het meer samenvoegen van welzijnswerk en het maatschappelijk werk,” vervolgt Huizinga. “Dit is ook een landelijke trend. Gelet op de schaalgrootte van WiN en de relatie tussen WiN en de samenleving in Noordenveld wordt WiN aangewezen als brede welzijnsorganisatie voor onze gemeente.

Teun de Vries, interim-directeur van Welzijn in Noordenveld: “De sport- en cultuurcoaches zijn nu in dienst van Sport Drenthe en WiN. De komende periode wordt het werkgeverschap van de sport- en cultuurcoaches volledig ondergebracht bij WiN. Dit werk past qua inhoud goed bij wat wordt verwacht van WiN als welzijnsorganisatie en het helpt WiN om uitvoering te geven aan de (preventieve) opdrachten.”

“De komende periode gaan we hard aan de slag met het opstellen van gezamenlijke werkagenda’s voor 2019”, aldus Teun. “Deze werkafspraken zijn niet in beton gegoten. Sommige werken we verder uit, andere moeten wellicht worden bijgesteld als gevolg van nieuwe ontwikkelingen zoals wijkgericht werken. De werkafspraken worden gezamenlijk afgestemd en opgepakt.”
Het gaat onder andere om de volgende agenda’s:
• Buurtwerk
• Mantelzorgondersteuning
• Vrijwillige inzet
• Jongeren coaching
• Inzet op gemeente brede ontwikkelingen
• Samenwerking met de gemeente