Wendy staat op eigen benen in Fundament

annemarie verhaal

NORG – Ze is midden twintig en verstandelijk beperkt. Sinds kort woont ze zelfstandig. De verhuiswagen kwam voor in Norg en sinds drie maanden woont ze in Wooninitiatief Fundament in Haren. Samen met een groep andere bewoners met een verstandelijke beperking. Wennen? Voor Wendy zelf viel dat reuze mee. Voor de ouders wél. Hun leven stond zoals goede ouders betaamt tot voor kort toch vooral in het teken van Wendy en de zorg voor haar. Dat is nu dus anders. De ouders van de bewoners speelden alleen een grote rol in de totstandkoming van het wooninitiatief. Een proces van jaren en jaren.

De ouders zullen de dag dat zij hun dochter voor het eerst in Haren ‘achterlieten niet snel vergeten. ‘Tsja. Dan sta je daar maar wat te drentelen. Neem je een soort van afscheid. We hadden verwacht dat het een bijzonder en zelfs emotioneel moment zou worden. Nou, niets van dat alles. Op een gegeven moment vroeg Wendy of we nou eindelijk een keer weggingen of niet’, zeggen de ouders. Ze zeggen het lachend, maar toch was er leegte.
Wooninitiatief Ons Fundament is door de ouders bedacht en vorm gegeven. In alle facetten. Het duurde een jaar of acht voor de woning er eindelijk was. ‘ De eerste ideeën ontstonden ooit op het schoolplein, daarna hebben we een visie/missie opgesteld. Wat willen we voor onze kinderen? Wat doen we met de zorg? Hoe richten we het in? Let wel, dan heb je het alleen maar over de grotere lijnen. Nog niet eens over de details.’ Er zijn in al die jaren ouders afgevallen. Er zijn nieuwe ouders bij gekomen. We moesten dezelfde visie hebben. Er bleef daarna een kern over en alle ideeën hebben geleid tot Wooninitiatief Ons Fundament. Een woonvoorziening, waar alle bewoners beschikken over hun eigen appartement. Met eigen voordeur. Waar altijd zorg is. Waar bewoners alleen kunnen zijn als ze dat willen, maar vooral samen heel veel doen. ‘Fundament is echt hun thuis geworden. De onderlinge band tussen de inwoners is groot. Ook daar hebben we als ouders de hand in gehad, door de bewoners al ver voordat Fundament er was kennis te laten maken. Door dagjes uit te gaan. Zo is een hechte band ontstaan, en dat zie je nu terug. Dat het echt Wendy’s thuis is, merk je aan alles. Als we van plan zijn haar te halen om samen in Norg van het weekend te genieten, dan zegt ze soms ‘ ik ben vorige week toch al geweest?’. Ja, aanvankelijk is dat best even slikken. Het is dubbel. Maar het voelt zo ontzettend goed te weten dat Wendy daar thuis is.

Met name de vraag wie zorg aan de inwoners zou bieden, kostte tijd. ‘We kunnen nu zeggen dat die sollicitatieprocedure echt voortreffelijk is geweest. We zijn best streng geweest. We hebben iets van vijfhonderd sollicitanten gehad en zijn heel kritisch te werk gegaan. We zijn met De Zijlen in zee gegaan en de begeleiders die in Ons Fundament werken, passen uitermate goed bij de bewoners. We hebben daarbij goed gekeken naar mensen die complementair aan elkaar zijn. Een type regelaar, een creatieveling. Zo is een compleet team ontstaan van negen begeleiders en een vaste invalpool. De bewoners kunnen minder goed tegen veranderingen. Je moet dus proberen vastigheid te bieden en daarin zijn we geslaagd. Voor De Zijlen is dit ook een nieuwe vorm van zorg bieden en ze pakken het echt voortreffelijk op. Het contact is prima. Er is frequent overleg tussen begeleiders, bewoners en ouders. Natuurlijk was het ook voor deze begeleiders een kwestie van de bewoners leren kennen. Die fase zijn we nu voorbij. En tevreden constateren we dat er nu sprake is van een geoliede machine. ‘

Eten? Dat gebeurt voornamelijk samen, in de ruime gemeenschappelijke ruimte die gecreëerd is en zo het kloppend hart van het wooninitiatief vormt. ‘Overdag gaan de bewoners naar de dagbesteding, ’s avonds wordt vaak samen gekookt en gegeten. Dat geldt ook voor televisie kijken daarna en in het weekend wordt er niet zelden iets georganiseerd. Bovendien doen veel van de bewoners aan sport. Voor het vervoer naar de dagbesteding en de sport zijn wij als ouders verantwoordelijk. In dat kader onderzoeken we de mogelijkheden om een bus aan te schaffen. Een bus die de bewoners naar de dagbesteding kan brengen. Of naar de sport. Dan kunnen we een vrijwilligerspool opstarten, zodat je ook niet constant het personeel hoeft te belasten. Verder zoeken we sponsors en partners die de bewoners willen ondersteunen bij sociale en sportieve activiteiten. Bijvoorbeeld deelname aan de wandelvierdaagse en de 4Mijl maar ook het maken van een film. Ja, sport en bewegen vinden we bijzonder belangrijk. Net als gezonde voeding. De boodschappen worden vooral gezamenlijk ingekocht. Daarnaast kunnen de bewoners natuurlijk zelf ook naar de winkel als ze bijvoorbeeld bezoek krijgen. Het is zelfstandig wonen, maar wel in gezamenlijkheid.

Veel van de bewoners kenden elkaar trouwens al van de sportclubs. Dit wereldje, om het zo maar even te noemen, is wat dat betreft klein. De bewoners maar ook iedereen die inmiddels Ons Fundament heeft bezocht is zeer enthousiast. We willen ons mooie wooninitiatief graag aan iedereen laten maar we zijn bewust terughoudend met binnen lopen van bezoek omdat dit te veel prikkels geeft voor de bewoners.’

KADER
Stichtingsvorm
Het wooninitiatief in Haren heeft een stichtingsvorm. De doelstelling van de stichting is het oprichten en in stand houden van een woonvorm waar veertien mensen met een verstandelijke beperking zelfstandig kunnen wonen met zorg en begeleiding op maat. Ook jongeren met een beperking willen op een gegeven moment graag zelfstandig wonen en hun eigen leven opbouwen. Fundament Haren maakt dit mogelijk onder het motto ‘ normaal waar het kan en speciaal waar dar moet’. Zelfstandig wonen in een volwaardig appartement, waar nodig met aangepaste voorzieningen, is het uitgangspunt. In het wooncomplex is 24 uur per dag begeleiding, zorg en toezicht, zodat een veilige woonomgeving is gewaarborgd waar de bewoners de voor hen specifieke zorg en begeleiding kunnen krijgen die nodig is om een volwaardig leven te leiden. Fundament werkt vanuit een gedeelde visie op wonen, zorg en begeleiding, omgangsvormen en leefstijl.