Wereldwinkel Leek helpt Nepal nog steeds

Ook vrijwilligers gezocht

LEEK – De Wereldwinkel in Leek, gevestigd aan de Tolberterstraat 16-1, voert nog steeds een inzamelingsactie voor Nepal. Want daar is voor de wederopbouw, die feitelijk nog moet beginnen, nog steeds geld nodig. Hiervoor wordt in Leek actie gevoerd met het te koop aanbieden van leuke, grappige en leerzame boeken vanaf 50 cent. De opbrengst daarvan komt geheel aan Nepal ten goede. Voor meer info kijk op www.wereldwinkelleek.nl

De Wereldwinkel zoekt ook vrijwilligers. De website geeft daarover eveneens meer informatie.