Werkzaamheden aan Treftuin zijn begonnen

Roden beleeftuin scheepstraschool

RODEN – Markus Rozenveld uit Norg, beter bekend als Max Garden van zijn gelijknamige bedrijf, is gestart met zijn werkzaamheden in de Treftuin in Roden. De graafwerkzaamheden zijn het begin van de omvorming van een groene grasstrook tot een Treftuin achter de Scheepstraschool aan de Schoolstraat in het dorp.

De Treftuin is mede mogelijk gemaakt door een gift van drie jaar van het Oranje Fonds. Dit fonds wil onder de noemer ‘Groen verbindt’ mensen met een beperking en de buurt dichter bij elkaar brengen. Een treftuin is daar een goed middel voor. De doelstellingen zijn hoog ingezet. De Treftuin beoogt ontmoetingsactiviteiten in de buurt. Maar ook voor een ieder in de gemeente Noordenveld die daar behoefte aan heeft. Veel partijen zijn dan ook betrokken bij de opzet van de Treftuin. Welzijn in Noordenveld en Promens Care droegen zorg voor het initiatief. Huidige gebruikers van de Scheepstraschool, zoals bijvoorbeeld het Scheepstrakabinet en de schaakclub zijn inmiddels aangeschoven in de organisatie. Dit net als Woonborg, de gemeente, de ISD, de wijkbelangenverenigingen Centrum en Mensingeveld, praktijkschool De Esborg, basisschool De Marke en de tuin- en klussendienst verbonden aan WiN.

Meike Heerkens uit Norg nam uit persoonlijke belangstelling contact op met de organisatie en besloot het ontwerp van de treftuin te maken. Op de facebook pagina is het model van de Treftuin te zien. Een ontwerp dat bij alle deelnemers erg in de smaak viel. Veel variatie in bloemen, tuinieren, bomen, zithoekjes, looppaden en veel meer. Zo komen er bloembakken op zithoogte, komt er een schaaktuin, zal de moestuin uit de schoolboeken van Scheeptra worden geïntegreerd en komt er een vertelhoek waar voorstellingen en dergelijke kunnen worden gegeven.

Gerie Kleine is projectleidster van de treftuin en verbonden aan Welzijn in Noordenveld. Samen met de medewerkers van Promens Care, Bea Enting, Stieneke Hammenga en Jan Aalders geeft zij de komende maanden inhoud en vorm aan de tuin. Niet onvermeld mag blijven dat ook de Noordenveldse Uitdaging van projectleider Tanja Haseloop een prominente rol heeft in de invulling van de treftuin. Ook Max Garden is vanuit die visie betrokken bij de werkzaamheden van de Treftuin. De Treftuin achter de Scheepstraschool zal in drie fases worden gebouwd. De eerste fase is afgelopen week van start gegaan. Info bij WiN 0503176500.