Westerwijs en Penta Primair willen volgend jaar fuseren

Sebaldeburen Aquarel

Sebaldeburen Aquarel-2REGIO – Stichting Westerwijs en Stichting Penta Primair, met scholen in Noordenveld en het Westerkwartier, zijn voornemens om per 1 januari 2017 te fuseren. ‘En dat is tamelijk uniek’, zegt Gerrit Rotman, directeur van Westerwijs. Daarmee doelt hij op een fusie tussen een openbare en een christelijke stichting. Bijzonder: want formeel ‘mag’ dat namelijk niet. ‘Wij hebben daar een oplossing voor’, vervolgt Rotman. ‘ We willen een nieuw bestuur vormen na de fusie, een bestuur dat zowel christelijke als openbare invloeden heeft zodat de identiteit van beide stichtingen gewaarborgd blijft.’ Ook Johan Heddema, van Penta Primair, ziet een fusie helemaal zitten. ‘We gaan een mix maken, een samenwerkingsbestuur. De situatie waar wij nu inzitten, is dat we alleen samenwerkingsscholen zouden mogen vormen als de scholen ‘omvallen’ volgens artikel 64C van de Wet Primair Onderwijs. En bij ons is dat niet het geval. Wel verwachten we dat er een nieuwe wet aan zit te komen, speciaal voor deze situaties, waardoor het wel ‘mag’. Eigenlijk lopen we dus erg voor op nieuwe ontwikkelingen’, laat hij weten. Het idee na de fusie is dat de stichtingen samen zorg gaan dragen voor de 37 scholen en 5000 leerlingen die onder de stichtingen vallen in het Westerkwartier en Noordenveld. In de krimpende dorpen wordt gekeken naar oplossingen voor samenwerkingsscholen. ‘Maar het moet niet’, zegt Rotman. ‘Als een bijzondere en openbare school goed draaien in een dorp, is er geen reden om die scholen samen te voegen. Maar de leerkrachten en ouders kunnen natuurlijk wel aangeven als ze dat wél graag zouden willen. Na de fusie zullen er dus drie soorten scholen zijn: samenwerkingsscholen, openbare scholen en christelijke scholen. Er zijn ondertussen al acht informele samenwerkingsscholen. Onder andere door de krimp. Sinds 2002 zijn er al 1500 kinderen minder op de scholen. Dat is niet iets van de afgelopen tijd, dat speelt al jaren. Daardoor zijn we ook na gaan denken over minder groepen, zodat de leerkrachten met minder groepen kunnen werken. Een gemiddelde schoolgrootte van zo’n tachtig leerlingen en daar waar het bij uitzondering kleiner moet, wordt het maatwerk. Dan heb je vier grote groepen. Want het kan zo zijn dat er in groep 5 bijvoorbeeld twee kinderen zitten, terwijl er in groep 6 dan dertien kinderen zitten. Dan kun je beter samenvoegen.’ Financieel zal een fusie geen problemen opleveren. ‘Penta Primair is een stichting die jaarlijks achttien miljoen euro omzet. Ja, de christelijke broeders hebben altijd meer geld dan de openbare’, lacht Rotman. ‘Wij moeten het doen met twaalf miljoen. Dat komt omdat Penta Primair meer private middelen en meer scholen heeft.’ Rotman werd een jaar geleden aangesteld om Westerwijs financieel weer gezond te maken, na de onnodige en overbodige uitgaven van de voormalige directeur. Binnen een jaar had Westerwijs weer een overschot op de begroting en is de stichting weer financieel gezond. De stichtingen zijn momenteel druk doende om aandacht te vragen voor het probleem van de krimp bij de landelijke politiek. Zo hebben ze bijvoorbeeld zendtijd gekocht in het programma LifestyleXperience. ‘We hebben dat betaald uit het potje van de fusiekosten’, zegt Heddema. ‘Het beeldmateriaal kunnen we ook gebruiken voor eigen doeleinden. Dus in plaats van dat we folders laten maken, hebben wij gekozen voor zendtijd met als bonus dat we nu zelf een grote voorraad beeldmateriaal hebben, het belangrijkste is dat er geen concurrentie tussen beide stichtingen is. De identiteit van beide moet gewaarborgd blijven en we moeten elkaar vertrouwen, Anders zou een fusie niet mogelijk zijn.’