Wethouder Alssema ‘Zorgen voor opvang met perspectief’

alssema

De gemeente Noordenveld heeft 2016 verkozen tot het ‘Jaar van de vluchteling’. De Krant geeft hier gehoor aan door dit jaar met enige regelmaat te schrijven over dit onderwerp.

NOORDENVELD – Onlangs vond er in De Brinkhof in Norg een startbijeenkomst plaats om de grote lijnen uit te zetten voor het ‘Jaar van de vluchteling’. De gemeenteraad van Noordenveld wil in 2016 dit thema op de kaart zetten. Een stuurgroep bestaande uit verschillende organisaties zal activiteiten gaan initieren. Er zal worden gewerkt met een budget van € 20.000, te besteden aan diverse activiteiten die passen bij het thema ‘Jaar van de vluchteling’.

Wethouder Gerrit Alssema is in Noordenveld verantwoordelijk voor dit beleidsterrein. ‘Ook in onze gemeente hebben wij de opdracht van het Rijk om statushouders op te vangen en te huisvesten. Daar doen we op dit moment ons best voor. We zijn hierover in gesprek met onder andere Actium, Woonborg en Vluchtelingenwerk. Het themajaar en de activiteiten dienen vooral ook om oude en nieuwe Noordenvelders bij elkaar te brengen. Elkaar ontmoeten en vooral ook gezamenlijk deelnemen aan activiteiten, dat zou mooi zijn. Het is een belangrijk onderwerp dat zeer divers vorm kan worden gegeven.’

De cijfers zijn duidelijk. In 2016 heeft de gemeente de taak om 80 personen met een verblijfsvergunning op te vangen en te huisvesten. Noordenveld gaat er van uit dat dit in 2016 lukt. Opvang is best ingewikkeld, laat de wethouder weten. ‘Het gaat niet alleen om het huisvesten van mensen, maar vooral ook hoe je meedoen in de samenleving wilt bereiken. We moeten zorgen voor opvang met perspectief. Perspectief op het gebied van je omgeving leren kennen, de buurt en het dorp, de Nederlandse taal leren, normen en waarden leren kennen, scholing en werk krijgen. Er komt zo ontzettend veel meer bij opvang kijken. Gelukkig zijn er veel Noordenvelders die zich inzetten als vrijwilliger en op die wijze de mensen een flinke stap vooruit helpen. Daar heb ik veel waardering voor.’

Natuurlijk, ook Alssema is zich bewust van negatieve sentimenten in de samenleving. Niet iedereen draagt vluchtelingen een warm hart toe. De omgang met mensen uit andere culturen, met een ander geloof en andere gebruiken, maken omgaan met elkaar lastig. ‘Maar ondanks dit verzet zullen wij moeite moeten doen om vluchtelingen op te vangen’ zegt Gerrit Alssema.

Hij hoopt bij Noordenvelders op begrip en respect. Wederzijds wel te verstaan. ‘Samen leven moet van beide kanten komen. Met elkaar in contact treden is dan een eerste stap. Ik hoop daar in dit komende jaar mijn bijdrage aan te kunnen leveren.’