‘Wethouder Kosters (59); politiek talent van het jaar?!’

RODEN – Geert Willems is de luis in de pels van politiek Noordenveld. Hij bezoekt vrijwel elke politieke bijeenkomst en vormt zich vervolgens een eigen mening.

Talent? Henk Kosters, goedlachse wethouder van Noordenveld… Talent… Onlangs werd hij als zodanig genomineerd. Politiek talent van het jaar. Henks reactie was tekenend: “Hahahaha…. en dat op je 59tigste…” Als ik d’r even over nadenk is die nominatie zo gek nog niet… Goed, om als 59-jarige nog talent genoemd te worden, mag dan wat laat zijn. Henk is tenslotte nog maar een goeie twee jaar als wethouder in functie. Maar ja. Daardoor diende hij al de publieke zaak in verschillende functies bij de Dienst Landelijk Gebied. Het vertrouwen in hem als wethouder was kennelijk zo groot, dat hij gelijk werd opgezadeld met een fikse portefeuille. Ruimtelijke Ordening, Regiovisie, Afval, water, bodem, landschap en natuur horen tot zijn beleidsterreinen. Bovendien is hij ook locoburgemeester… Als daar geen talent of aanleg voor nodig is…? Dat heeft ie… geen twijfel mogelijk. Ik heb hem bezig gezien in het burgermeester loze tijdperk. Tussen het vertrek van Hans van der Laan en de komst van Klaas Smid. Wat zegt U? Niks van gemerkt(..) Dat is dan een groot compliment aan een bestuurder van de klasse Henk Kosters… Hij neemt de voorzittershamer een poosje over en niemand merkt er iets van. Zegt veel over het geruisloze talent van Henk als gemeentebestuurder! Ofschoon, geruisloos? Wie zich onder de volgers rekent en dat kunt U bij mij rustig doen… Ik volg met enige regelmaat de prestaties van de bestuurders en hoor met enige regelmatig Henks lach schallen in de raad- en vergaderzalen. Terecht, er valt vaak wat te lachen. Ook daar is talent voor nodig, Om de humor te herkennen in politiek vaak dorre en droge zaken…  Valt er ook wel eens wat te huilen? Nou nog niet… Maar ik bezoek regelmatig de fractievergaderingen. Daaruit verklap ik nooit details, het beste is als ik ongemerkt kom en vertrek, bij Gemeentebelangen is dat geen punt. Wel meld ik, dat het er daar soms fascinerend aan toe gaat. Het is een grote fractie en er loopt een overmaat aan politiek talent rond. Dat willen ze weten ook. Maar… keerzijde is, dat de persoonlijke en politieke belangen soms flink kunnen botsen. Dat rinkelen de koffiekopjes en lopen de emoties hoog op. Ook bij het  genomineerde politieke talent… Wees overtuigd lezer… De politiek is hier geen vrijblijvend spelletje. Zeker niet bij Henk.
De huisvestingsportefeuille is bij hem in goede handen. Nieuwe te ontwikkelen locaties te over. Stokoude, zoals het Oosterveld probeert Henk weer vlot te trekken. Nergens is dat zo moeilijk dan in het Norgse… menige mondige burgerman roert hier zijn mondje. Omwonenden zijn allang niet meer af te schepen met planschadebedragen.. Ze hebben amateurarcheologen en  groene politici ingehuurd, om de woningbouw op het Oosterveld te vertragen… De erven dreigen onbetaalbaar te worden. Er was zelfs sprake, dat ook sociale huurders hier een plekje konden verwerven. Henk Kosters himself temperde al de verwachtingen. Onlangs werd duidelijk, dat de daar actieve corporatie Actium er voor de zoveelste keer voor weg draaide. Woonborg gaat zeker niet het stokje overnemen. Ook dat is duidelijk. Er wordt veel talent voor gevraagd om hier de voortgang van bouwen op het Norger Oosterveld te garanderen. De nabijgelegen Oosterduinen vergen ook veel bestuurlijke aandacht. Provincie en gemeente hebben nog altijd het standpunt, dat er niet permanent gewoond mag worden. Henk gaat in gesprek met bewoners en zoekt met redelijk overleg een oplossing. Zijn talent is, om een sfeer van vertrouwen te creeren en dan verder te zien.
Ik maakte hem zo mee op mijn vorige woonplaats achter de Zuursche Duinen nabij Steenbergen. Daar huisden naast mij nog veel meer slachtoffers van de Woningnood… Officieel mag dat net zo min als in de Norger Ooster Duinen… ik vroeg Henk daar een kijkje te komen nemen… Henk kwam en luisterde. Dat viel in goede aarde daar bij mij en mijn toenmalige buren. Een wethouder en loco- burgemeester, die geduldig luistert naar de noden van zijn inwoners… Dat was nieuw…
Ook daar is talent voor nodig. Goed luisteren, eerst nadenken voordat je beslissingen neemt… dat is bestuurlijk de goede volgorde. Die beheerst Henk als geen ander. Geen wonder dus dat hij genomineerd werd als politiek talent… Bent U met mij eens, dat ie dat dan maar moet worden ook? Stem dan op Henk Kosters! Ga voor 7 december naar de site www. Drentspoliticusvanhetjaar.nl om Uw stem uit te brengen…