Wethouder Reint-Jan Auwema legt per direct functie neer

NOORDENVELD -Reint-Jan Auwema heeft besloten zijn functie als wethouder bij de gemeente Noordenveld neer te leggen. De komende periode wil hij de tijd nemen om voor zichzelf zaken op orde te brengen.

Reint-Jan: “Ik zag mijzelf als een betrokken wethouder die ongelooflijk meeleeft met de vele activiteiten in deze gemeente. Helaas hebben zich in de afgelopen jaren op feestjes in de privésfeer een paar voorvallen voorgedaan waarbij ik mijn eigen grenzen niet goed wist te bewaken. Ik besef dat dit vervelend was voor betrokkenen en zeker niet paste bij mijn functie als wethouder.

Om te voorkomen dat ik mijn partij Gemeentebelangen, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld en anderen in diskrediet breng, heb ik besloten om te stoppen als wethouder. Een besluit dat ik met pijn in mijn hart heb gemaakt, maar waarvoor ik zelf de verantwoordelijkheid neem. Ik ga de komende periode mijn uiterste best doen om het goede in mezelf te bewaren en de mindere kanten te elimineren.”

Auwema voegt er aan toe dat hij zich de afgelopen jaren met veel plezier heeft in gezet voor de gemeente Noordenveld: “Met heel veel energie en enthousiasme heb ik geprobeerd een bijdrage te leveren aan een goede toekomst van deze gemeente.”

Burgemeester Klaas Smid zegt het besluit van Auwema verstandig te vinden. “Het wethouderschap vraagt om onbesproken gedrag, ook in de privésfeer. Reint-Jan heeft met veel gedrevenheid en enthousiasme zijn wethouderschap ingevuld. Het is hem van harte gegund een nieuwe start te maken en een nieuwe uitdaging te vinden”.

Reint-Jan Auwema was sinds 2014 wethouder bij de gemeente Noordenveld namens Gemeentebelangen.