Wethouder Wekema tekent convenant ‘Cultuureducatie Noordenveld’

Alex Wekema 2 2014

RODEN – In het gemeentehuis in Roden tekende wethouder Alex Wekema het convenant ‘Cultuureducatie Noordenveld’. In het convenant zijn afspraken vastgelegd over de inzet van gemeentelijk geld en geld van het primair onderwijs voor het uitvoeren van cultuureducatie op school. ‘Cultuurvakken zijn belangrijk in de ontwikkeling van kinderen, het helpt kinderen in het ontwikkelen van vaardigheden die ze misschien mi der zouden winkelen in de traditionele vakken als rekenen en taal. Met name het ontwikkelen van creativiteit is belangrijk in de maatschappij van de toekomst en daar leveren cultuurvakken een belangrijke bijdrage aan.’ De gemeente zet een bedrag van 100.000 euro in. Dat is geld dat eerst via het Kunstencentrum ICO ingezet werd. Het primair onderwijs van Noordenveld besteedt een bedrag van ruim 72.000 euro. Het convenant werd getekend in aanwezigheid van de stuurgroep Cultuureducatie Noordenveld en direct betrokkenen bij de totstandkoming van het convenant. Met de ondertekening van het convenant zijn concrete afspraken vastgelegd over de te realiseren doelen in de periode 2015-2020: verdieping van het huidige cultuuronderwijs op de scholen, waarbij leerlingen breed geïnformeerd worden over kunst en cultuur en kennismaken met de gemeentelijke cultuuraanbieders. Een betere afstemming tussen wat scholen vragen en hetgeen de culturele instellingen aanbieden aan scholen, het ontwikkelen van een website. Verdergaande samenwerking tussen scholen en lokale, culturele aanbieders via netwerkbijeenkomsten en waar mogelijk een koppeling van de inhoud van het cultuuronderwijs op de scholen aan naschoolse cultuuractiviteiten.