Wethouders kunnen wel een succesje gebruiken

Reint jan auwema 2014

Noordenveld wellicht dé fietsgemeente, maar..

NOORDENVELD – Hoe wordt Noordenveld dé fietsgemeente? Die vraag staat donderdag 9 april centraal tijdens een symposium in Café Boonstra in Peize. Wethouder Reint Jan Auwema gaat de avond inleiden met de ambitie van Noordenveld. Ondertussen rijst wel de vraag wanneer het nieuwe college haar eerste project (succesvol) afrond, of beter: wanneer spijkers met koppen geslagen wordt wat betreft andere, lopende zaken. Want een aantal wethouders kan zo onderhand wel een succesje gebruiken.

Noordenveld wil zich graag profileren als dé fietsgemeente en wellicht wordt Noordenveld zelfs wel de fietsgemeente van Nederland. Tijdens het symposium, een dag voor de Energiewacht Tour etappe door Peize, wordt samen met de aanwezigen en een aantal gastsprekers gebrainstormd aan de hand van vier thema’s over kansen, mogelijkheden en aandachtspunten.  Te gast zijn in elk geval Hans Slender van de Hanzehogeschool Groningen, Jan Baljeu, directeur van Frieslandlease, Harold Veldkamp, projectleider ATB routes Noordenveld en Jan Albert Westenbrink, directeur Marketing Drenthe. Noordenveld wil investeren in fietspaden en infrastructuur om daadwerkelijk dé fietsgemeente te worden.
Over investeren gesproken, over de Albertsbaan nog steeds geen nieuw nieuws. Er is nog niets gebeurd, al schijnt achter de schermen druk gewerkt te worden aan  een bredere visie voor het centrum van Roden. Noodgedwongen overigens: want de provincie Drenthe wil wel subsidiëren maar niet alleen voor de Albertsbaan. Rob van der Werff is namens de gemeente verantwoordelijk voor het project.
Van der Werff is daardoor van andere projecten gehaald, waardoor die weer stagneren. Zo wilden verschillende partijen onlangs een uniek bouwproject aan de Esweg in Nieuw Roden presenteren. Groen licht is er – na meer dan vijf (!)jaar- nog steeds niet. Van der Werff zat op dit plan, maar is – vanwege de Albertsbaan dus- vervangen door een andere ambtenaar waardoor opnieuw vertraging is ontstaan. Om tot een goed plan voor de Albertsbaan en de rest van het centrum te komen, heeft de gemeente 45.000 euro uitgetrokken. Ongeveer 35.000 euro daarvan is begroot voor het inschakeling van bureaus, voor dus de Cor Molenaars van deze wereld. Wellicht kunnen de externe partijen voor dat geld zorgen voor eenheid in het dorp, want de discussie of de Albertsbaan nou een parkeerplaats moet blijven of een plein met water en groen moet worden, is nog lang niet achter de rug. Wethouder Reint Jan Auwema zegt nog steeds vertrouwen te hebben in de goede afloop. Bovendien liet hij onlangs weten dat in elk geval zeven ton beschikbaar is voor de Albertsbaan. Anderen zeggen dat dit geld er zeker nog niet is.
Ondertussen wil Noordenveld behalve fietsgemeente worden ook onderzoeken of de twee scholen in Norg – de Hekakker en het Dr. Nassaucollege- mogelijk hun intrek kunnen nemen in de Brinkhof. Er is geen bittere noodzaak voor de scholen om te verhuizen, een ander motief is er wel. Op de grond waar nu de scholen staan, kunnen eventueel sociale huurwoningen gebouwd worden. De gemeente trekt meer dan twintig mille uit om te onderzoeken of verhuizing een serieuze optie is. Mocht dat wel zo zijn, dan zal de aanleg van Schoolplein 3.0 – een gezamenlijk project van de twee scholen waar meer dan twee ton mee gemoeid is- ook even op de lange baan geschoven moeten worden. Beide scholen zamelden geld in en kregen subsidie voor een soort van omniveld; een ultramodern schoolplein. Nieuw zijn de verhuisplannen overigens niet. In 2007 probeerde Henk Emmens van de VVD al om de twee scholen richting Brinkhof te krijgen. Als reden werd toen vooral de gevaarlijke verkeerssituatie genoemd, al speelden woningbouwplannen destijds ook al een rol.

Verder speelt bijvoorbeeld nog de zaak sluitingstijden Rodermarkt. Auwema deed een voorstel om de Rodernacht als het ware te verplaatsen van de maandag naar de zaterdag en stelde voor op maandag sluitingstijden (03.00 uur) te hanteren. Auwema had gehoopt dat politiek Noordenveld zich uit zou spreken over de zaak, maar zoals de zaken er nu voorstaan, gebeurt dat niet. Dan is er nog ‘Noordenveld in Balans’. Inwoners van de gemeente kregen een enquête waarin zij hun mening konden geven over de gemeentelijke begroting. Slechts 800 – al noemde het college het een respectabel aantal- mensen namen de moeite de enquête in te vullen en ook tijdens de bijeenkomsten in de regio loopt het niet altijd storm. In Lieveren bijvoorbeeld, kwamen slechts vier mensen opdagen. En toch ging de bijeenkomst door, waardoor er meer ambtenaren dan inwoners waren. Soms kan inspraak ook doorslaan. En bovendien: hebben ‘we’ niet allemaal gestemd? Of telt de stem van de mensen die of de enquête ingevuld hebben of een bijeenkomst bezocht hebben nu ineens zwaarder dan een politieke stem? En bovendien; een fantastisch idee leverde ‘Noordenveld in Balans’ nog niet op, om over de kosten van het project nog maar te zwijgen.