‘Wie ziet er brood in de woningnood?’

RODEN – Geert Willems is de luis in de pels van politiek Noordenveld. Hij bezoekt vrijwel elke politieke bijeenkomst en vormt zich vervolgens een eigen mening.

Waar zullen we het nu eens over hebben… Er zijn een drietal punten, waar ik het met U over had willen hebben… ik moet wel een keuze maken, dus twee vallen er weg. Ten eerste: er zijn woensdag verkiezingen… aan D66 hebben we het te danken, dat er op sommige plaatsen in Noordenveld verkiezingsborden zijn verrezen. U wordt opgeroepen te stemmen voor het referendum over het handelsverdrag met Oekraïne… Veel mensen willen niet komen opdagen. Ze weten nauwelijks waar het over gaat. Tegenstanders van dat verdrag uit de uiterst rechtse pers willen dat u nee zegt. Tegen de EU. Onzin. Het gaat niet over voor of tegen de EU… Het gaat over een verdrag… Niet over toetreding van Oekraïne. Tegenstanders komen uit de hoek van Poetin Wilders en de SP. Een merkwaardig gezelschap en verbond… als U het mij vraagt zelfs verdacht…! Mijn advies. Ga toch maar voor JA… Handel? Daar zijn we immers groot en rijk mee geworden… In het tweede onderwerp had ik het willen hebben over merkwaardige bedrijfjes, die een gat in de markt denken te hebben gevonden: Reintegratiebedrijfjes… Zij richten zich op de werkloze medemens. Die zit volgens de Participatiewet achter de geraniums te verpieteren. Dat moet afgelopen zijn… Nu hoeft er voor deze werklozen geen werk gevonden, laat staan geschapen worden… Nee de boodschap is het ligt aan de werkloze zelf. Die is de oorzaak van zijn eigen ellendige bestaan. De reintegreerders vinden hem of haar lui, ongemotiveerd, dik, zonder zelfvertrouwen, bewegingloos. Dus hebben regering en gemeentebestuurders er veel geld voor over, die door deze bedrijfjes ingepikt worden. Wat doen ze er voor terug. Nou sollicitatie trainingen is wel het minste "traject"… zoals ze dat hardnekkig noemen… het nieuwste is werklozen door brandende hoepels laten springen, om hun onzekerheid te bestrijden (..) En wat dacht U van kooptrainingen bij Aldi en Lidl in de winkel. Om te trainen in niet vet of zoet te eten. In de praktijk bleek het een vernederende gang van zaken die op de sociale media met afgrijzen werd beschreven. Inmiddels heeft men deze reintegratie onzin maar weer ingetrokken.
Nee, bij de komende commissievergadering in de raad van woensdag 6 april kunt U na het stemmen in het referendum terecht in de raadzaal om te horen hoe Uw gekozen raadsleden over het woonbeleid in Noordenveld debatteren… op de agenda staan een kaderstelling over het actualisering van het woonbeleid. Bovendien staan de ontwikkelingen in het Oosterveld aan het Oosteinde in Norg op de agenda… Alles niet voor de eerste keer. Het positieve over het eerste onderwerp is dat de Sociale Volkshuisvestingsproblematiek nu eens prominent op de agenda staat. Dat lijkt nodig ook. Ieder die door de gemeente rijdt kan zien, dat het probleem NIET zit in de koopsector… Aanbod zat. Enkele keer ziet U wel eens een bordje "Te Huur". Het betreft dan uitsluitend woningen in de (te) dure vrije sector. Ook daarvoor is aanbod zat. Nee het echte te kort aan huurwoningen vind men in de sociale sector. Bij de mensen, die zich geen hoge huur kunnen permitteren. Dat vindt men ook in de cijfers, door de corporaties zelf aangeleverd van 5000(..) woningzoekenden in Noordenveld. Nu worden deze cijfers ook weer prompt gebagatelliseerd door dezelfde corpora. Woningnood ontkent men. Waarschijnlijk om hun methodes van het verkleinen van de sector te camoufleren. Door verkoop van huurwoningen en simpel afbraak, zonder weer op te bouwen… zo nu en dan een piepklein plukje bij te bouwen, dat schiet ook niet op. Wordt dat al gedaan zoals de nieuwe huurwoningen in het centrum van Roden, waar volgens de corpora 6 keer zoveel aanvraag naar was dan geplaats kon worden. Om dat vervolgens weer te bagatelliseren. Ik wordt benaderd door veel huurders, die zich achtergesteld voelen. Jaren staan ze ingeschreven… medische indicaties maar toch geen kans… ikzelf bagatelliseer deze nood niet. Nooit! De gemeente Noordenveld haalt weer een beproefde methode uit de kast: Prestatieafspraken met de corpora. In de stukken wordt gemeld, dat "voor het eerst" deze prestatieafspraken worden gemaakt met de corpora. Een alinea verder staat echter, dat al in 2000 die prestatieafspraken golden. Hoe ze zijn bevallen in de praktijk, dat lezen we inderdaad nergens… het ondoordringbare jargon, dat altijd het sociale beleid van Noordenveld kenmerkt is nu ook weer in ruime mate aanwezig. Werkelijk onbegrijpelijke crypto-zinnen kenmerken de tekst. Ik ga ze u niet voorschotelen. Dan denk u misschien nog dat ik ze verzonnen heb. Maar ook de geiten-wollen-sokkentaal is nog steeds populair. Men wil ‘een goede onderlegger hebben’, ‘De raad buigt op basis van de input’ die "input wordt vervolgens gegenereerd" ‘vigerend woonbeleid’ ook aandachtspunten worden naast de ‘speerpunten’ weer opgesomd. Net als het ingebakken begrip "Breed Draagvlak". Tja wat moet je nou met zo’n spraakgebrek… Wat wil je hier nou mee bereiken? Nieuwe ontwikkeling is dat de huurdersorganisatie zich over deze begrippen mogen buigen. Is dit de bedoeling dat de corpora de huurders moeten leren om te gaan met deze tongbrekende begrippen… Nogmaals een dringend advies? College… U bent verantwoordelijk voor het produceren van dit troebele jargon. Ik weet ook wel, dat dit feitelijk geproduceerd wordt door Uw ambtelijke ondergeschikten. Wijs ze terecht! En streng…
Hetzelfde advies heb ik richting corpora. Wijs ze op hun oorspronkelijke taak… de directie van deze sociale woningbouworganisaties eigenen zich fikse jaarsalarissen toe. Volgens hun eigen jaarverslagen. De prestaties, waarop ze beoordeeld mogen worden liggen NIET bij de verkoop van oorspronkelijke huurwoningen. De woningnood kan louter bestreden worden met nieuwbouw… Niks anders. Politiek… wijs ze daar op! Daarvoor zit U daar… Dat is minstens zo belangrijk, dan de vraag of Oekraïne vrij handel mag drijven met Nederlandse bedrijven. Of arme werklozen, die te vette producten in hun winkelwagen doen, met een hoofdschuddende reintegratieondernemer op de achtergrond… duidelijker kan ik het U niet zeggen… in het jargon van de man van de straat!