‘Wij dwingen tegenwoordig meer respect af’

Roden Koekkoek Bruinsma

Vijf jaar Lijst Groen Noordenveld

NOORDENVELD – Kiesvereniging Lijst Groen Noordenveld bestaat vijf jaar. In die periode ontwikkelde de partij zich van een wat vreemde eend in de bijt tot gerespecteerde, volwaardige en kundige politieke partij. Met een steeds groter wordende achterban. Een partij ook met specifieke kennis en een partij die zelf geleerd heeft en nog steeds leert. ‘Wij zijn veranderd. De raad ook, net als de houding van mensen naar LGN. Dat moeten we als een compliment beschouwen. Dat hebben we zelf afgedwongen’, zeggen politiek boegbeeld Henk Koekkoek en Klaas Bruinsma, voorzitter van de kiesvereniging.

Aanleiding voor het oprichten van LGN waren de megalomane woningbouwplannen van de gemeente Noordenveld. Mensen kwamen in opstand en in de Beukenhof –inmiddels al lang verdwenen- werd de politieke tak geboren. Henk Koekkoek, Pierre Baas en Harry Waals wilden de politiek in. Of er meer mensen mee wilden doen.
Die mensen waren er. Wat heet. Kiesvereniging Lijst Groen Noordenveld was geboren, met vanaf minuut één Henk Koekkoek als grote man. Bijzonder, want Koekkoek is niet per se iemand die op de voorgrond wil, die hunkert naar publiciteit. Deskundig is hij wel, al was het wel wennen toen LGN de raadzaal betrad. ‘Dat was het zeker. Behalve overigens de woningbouwplannen waren we het niet eens met de wijze waarop de gemeente met de inwoners omging en het financiële gedeelte. Dat waren dé redenen om de politiek ingegaan.
Persoonlijk heb ik daar nooit één seconde spijt van gehad. Het heeft me veel gebracht. En dat we voor een goede zaak strijden en gewoon een goed programma hebben, blijkt wel uit de twee laatste verkiezingen.
Vier zetels bij de eerste verkiezing. Man, we bestonden net. Al moet ik eerlijkheidshalve wel zeggen dat er mensen binnen onze partij waren die op een nog grotere overwinning hadden gerekend.’
Ondanks niets dan victorie, was en is LGN veroordeeld tot het voeren van oppositie. En dat is – hoewel wel eens anders wordt gedacht- geen bewuste keuze. ‘Beslist niet’, zegt Koekkoek. Na de laatste verkiezingen hebben we een aantal constructieve gesprekken gevoerd met Gemeentebelangen. We waren bereid flinke concessies te doen. Uiteindelijk kozen ze echter toch anders. Jammer, heel jammer. Want we hebben wel degelijk de ambitie om in het college plaats te nemen. Absoluut. Dan namelijk zit je er nóg dichter op.’
LGN wist al lang dat de megalomane – dat woord werd door de partij nieuw leven ingeblazen- woningbouwplannen absurd waren. ‘Ze hebben ons wat dit punt betreft veel te lang niet serieus genomen. Dat heeft echt miljoenen gekost. Bovendien was er ook veel druk op het zittende college. Van een Marc Calon en een Henk Bleeker. Daar zijn ze ook voor gezwicht. Toch hadden ze beter meteen naar ons kunnen luisteren. Had veel tijd en geld gescheeld’, zegt Klaas Bruinsma.
Het was sowieso wennen voor en met LGN. Bijvoorbeeld aan hoe lang bepaalde zaken konden duren. Voor de raad was het ook wennen. Aan het feit dat bij LGN verschillende mensen spraken, bijvoorbeeld. Dat zorgde nog wel eens voor verwarring. Bovendien schroomde LGN niet een motie in te dienen. ‘Natuurlijk weet ik wel dat mensen daar op een bepaald moment om moesten lachen. Wéér een motie van Groen Noordenveld. Dat zal allemaal wel, maar wij doen niet aan image building. Als wij een motie indienen, dan vinden we dat echt noodzakelijk. Niet meer en niet minder.’
Het eerste college beviel Lijst Groen Noordenveld overigens maar matig. ‘Dat college was er vooral een van pappen en nathouden. De Albertsbaan, de Vluchtheuvel, Nieuw Roden, Nietap. Er is niets gebeurd. Altijd maar dat verschuilen achter projectontwikkelaars, achter onderzoeken. Het vorige college was alles, behalve doortastend. Inactief. Bovendien lieten ze telkens maar weten waarom iets niet zou kunnen, in plaats van in kansen te denken. In plaats van mogelijkheden te zien. Ze durfden nooit enig risico te nemen. Nooit! Het huidige college bevalt ons veel beter. Zeker qua omgang. Kosters en Auwema zijn prima mannen, Wekema zit wat betreft een zaak als Novatec helemaal op onze lijn. Het wordt natuurlijk straks wel zaak om plannen te maken en afspraken na te komen. Auwema bijvoorbeeld, liet onlangs weten dat er 1 december gestart zou worden met de vernieuwing van de Albertsbaan. Ik denk niet dat dit gaat lukken. Ik heb althans nog geen voorbereidende werkzaamheden waargenomen.’
LGN ontwikkelde zich de afgelopen vijf jaar. ‘De deskundigheid wordt steeds groter. De achterban ook. Aanvankelijk zaten we natuurlijk bovenop de woningbouwplannen, later werden we wat rustiger. Ook wij hebben het vak moeten leren. We merken bovendien dat de Raad ontvankelijker voor ons is. Aanvankelijk voelden we ons bepaald niet altijd serieus genomen. Integendeel. We genieten meer respect nu. Dat merk je. Dat voel je.’
Dat de gemeente medio volgend jaar een nieuwe burgemeester krijgt, is volgend Bruinsma en Koekkoek een goede zaak. ‘Deze gemeente is toe aan een jonge, enthousiaste en eigentijdse burgemeester. Een burgemeester die echt boven de partijen staat. Wij vinden dat Van der Laan zich teveel heeft bemoeid met de politiek. Misschien was dit nodig omdat de wethouders minder functioneerden, maar dan nog. We hebben het gevoel dat het college en de raad een nieuwe weg inslaan, daar past een nieuwe burgemeester bij. Bovendien hopen we dat de expertise die we hier in Noordenveld hebben, veel meer gebruikt gaat worden. Wat we er verder door hebben gedrukt is dat inwoners van Noordenveld mee mogen denken over de profielschets van de nieuwe burgemeester. Meedoen is toch al ons motto. Participeren, betrokkenheid. Daar is nog steeds niets aan veranderd. We willen nog steeds tussen de mensen staan. Luisteren ook. Er kan zo veel meer in deze gemeente. Maak mensen belangrijk, verantwoordelijk. Betrek ze bij je plannen. Dat is echt het halve werk. Daar liggen nog héél veel mogelijkheden.’

 

Lustrumavond over de zorg
Ter gelegenheid van het eerste lustrum organiseert Lijst Groen Noordenveld op vrijdag 28 november een thema-avond over de zorg en de veranderingen hierin in 2015. In het bijzonder komen aan de orde het PGB en hoe dit instrument kan worden ingezet om de mensen de regie over hun leven te laten behouden. De avond wordt gehouden in de Winsinghhof en begint om 20.00 uur, de toegang is gratis. ‘En echt iedereen is van harte welkom’, zegt Klaas Bruinsma.