‘Wij ondersteunen, het initiatief moet uit de bewoners komen’

Klaas Smid 2015 PORTRET

Gemeente ondersteunt WhatsApp buurtpreventie

NOORDENVELD – De gemeente Noordenveld ondersteunt van harte WhatsApp Buurtpreventie, een initiatief dat is ontstaan in Nieuw Roden en ook in Roden (De Hofsteden) navolging krijgt. Bewoners maken een WhatsApp groep om elkaar zo eventueel te waarschuwen voor zaken als inbraken en babbeltrucks. Verdachte zaken kunnen zo bovendien in een vroeg stadium waargenomen worden, waardoor van dit initiatief een preventieve werking uit kan gaan. Noordenveld ondersteunt, het initiatief moet echter wel van de bewoners zelf komen.
In Nieuw Roden werd het initiatief opgepakt na inbraken in het dorpshuis en bij de kinderopvang. Om aan te geven dat buurten of wijken met een dergelijke WhatsApp groep werken, heeft de gemeente bordjes laten maken die in betreffende wijken geplaatst zullen worden. Ook dit moet preventief werken. ‘Je moet het zien als extra oren en ogen in de wijk’, zegt burgemeester Klaas Smid, verantwoordelijk voor de veiligheid in de gemeente. ‘Er zijn ondertussen als heuse trainingen georganiseerd al is het nooit de bedoeling dat taken van de politie overgenomen worden.’

In Roden werd vorig jaar al een heuse oefening georganiseerd, waar alle belangrijke partijen bij betrokken waren. Toen draaide het overigens vooral om Burgernet. Binnenkort wordt een dergelijke oefening in Norg georganiseerd, met vooraf een workshop. ’Het is landelijk onderzocht en dit soort initiatieven werken echt’, zegt Smid. ‘Wij ondersteunen. Door het plaatsen van bordjes bijvoorbeeld en door het inzetten van mankracht. Maar nogmaals: wij nemen geen initiatief. Dat moet echt uit de bewoners of wijken zelf komen.’ Probleem bij WhatsApp was (of is) de grootte van groepen. Tot voor kort konden iets meer dan dertig mensen in één en dezelfde groep geplaatst worden. Ondertussen wordt bekeken hoe deze groepsgrootte vergroot kan worden.

In de Brinkhof in Norg wordt op dinsdag 23 februari een workshop over het gebruik van Burgernet en WhatsApp gehouden voor mensen die mee willen werken aan een veilige buurt. Tijdens de workshop wordt informatie en tips gegeven over het opzetten en gebruiken van een WhatsApp groep, al dan niet in combinatie met Burgernet. De workshop wordt georganiseerd door de politie, gemeente, buurtwerk van Welzijn in Noordenveld en buurtbewoners en staat onder leiding van wijkagent Robert Bouma. Inwoners van Noordenveld zijn welkom. De zaal gaat om 19.00 uur open en om 19.30 uur start het programma. Opgeven is niet nodig. Om het geleerde in de praktijk te brengen, wordt er op woensdagavond 9 maart in Norg een oefening georganiseerd. De deelnemers van de WhatsApp groepen en Burgernet kunnen dan ervaren hoe deze systemen in de praktijk werken. Opgeven voor de oefening kan via postbus@welzijninnoordenveld.nl of via 050-3176500.