‘Wij voelen nattigheid’

In  een alleraardigste brief met twee stembiljetten  nodigde burgemeester Hans van der Laan de kiezers in Noordenveld uit ter stembus te gaan. Volgende week woensdag is het alweer zover. Twee keer stemmen op een dag. Het lijkt wel op democratie… Voor de Provinciale Staten en voor het bestuur van het Waterschap Noorderzijlvest. Noch voor het een, noch voor het ander kan ik enthousiast raken. Ondanks de leuke brief van de burgemeester… Het heeft te maken dat ik moet stemmen voor zaken, die maar zijdelings belangrijk zijn. Hete politieke kwesties zijn niet aan de orde. De politieke partijen bedoelen het allemaal heel goed met onze provinciale kwesties. Dat geld ook voor de beheer van het water. Als we al allemaal op de verkeerde figuren stemmen bij de waterschappen, dan voelen we nog geen nattigheid… over nattigheid gesproken. Ikzelf heb me als actievoerder destijds in het begin van de zeventiger jaren druk gemaakt tegen de waterschappen en hun heffingen op bebouwd in de actiegroep "Wij Voelen Nattigheid…" Voor die datum waren de waterschappen een boerenonderlinge organisatie. Ze waren democratisch… Al eeuwen… Daaronder moet men wel verstaan, dat de boer met de meeste grond de meeste stemmen kon uitbrengen… Dat ging goed tot 1970. De boeren vonden dat ze te weinig geld hadden om het water goed te beheren. Zij redeneerden… de omwonende niet-boeren hebben ook baat bij waterbeheer. Dan moeten ze als bebouwde bewoners ook maar belast worden. Als beloning daarvoor mochten ze meestemmen. Nam niet weg, dat het voor veel mensen een fikse lastenverhoging was. Wij kregen dan ook met de actiegroep veel mensen mee, die net als wij Nattigheid Voelden… Toch liep het met een sisser af, want ons advies: niet betalen! Werd niet door iedereen tot de deurwaarder kwam, volgehouden… De actie verzandde dan ook al gauw. Toch krijg ik iedere keer weer, als er weer zo’n waterschapsaanslag op de deurmat ploft dat gevoel van nattigheid… Met zo’n stembiljet heb ik datzelfde… Nou is er in de tussenliggende periode wel een en ander veranderd… De waterschappen zijn allang geen boerenonderlinge meer. Bij Noorderzijlvest zit er sinds een paar jaar nota bene een vuur rooie Dijkgraaf. Mijn ouwe kameraad Bert Middel en die is niet benauwd. Onlangs gaf hij de NAM er nog stevig van langs… Dat heeft alles met die door gaswinning veroorzaakte bevingen te maken. Die drukken op alles, wat met het uitvoeren van de taken van zijn Noorderzijlvest te maken hebben… In zulke omstandigheden is de druk op de persleidingen, de dijken en de werking der gemalen een kostenverhogende zaak. Daar weet Bert Middel wel raad mee. Hij veegt de vloer aan met de NAM… Dat deed hij in mijn en zijn jeugd al met een onkreukbare minister van Buitenlandse Zaken Max van der Stoel. Het ging toen over te veel begrip hebben van deze minister onder Den Uyl voor de bombardementen op de bevolking van Vietnam. Door onze bondgenoten in de VS. De onkreukbare Max van der Stoel verschoot van kleur. Bert Middel was niet te houden. Ik weet nog wat ik toen dacht. Die Middel gaat het niet ver schoppen in de PvdA. Ik had het mis. Hij schopte het tot kamerlid en later tot burgemeester van Smallingerland… Nu dus tot Dijkgraaf… Een reden me naar de stembus te spoeden… nou nee… Op een Dijkgraaf kun je niet stemmen… Die wordt benoemd. Alleen op de bestuursleden hebben we keuze zat. Menigeen wil zo’n baantje wel, blijkt, want er zijn kandidaten zat. Kiest U maar… Nee ik kan dr niet warm van worden. Ik voel nog steeds nattigheid…Maar de Provinciale Staten dan… Die hebben toch ook landelijke betekenis. Hans van der Laan is nooit lang van stof. Ook niet in zijn opsomming wat statenleden nou zoal uitvoeren… Zij kiezen bijvoorbeeld ook de eerste Kamer. Die controleren weer de landelijke politiek… De burgemeester had het daar in zijn begeleidend schrijven niet over. Toch is dat nu juist een pikant detail. In de 1e Kamer hebben de regeringspartijen nu al geen meerderheid. Zij worden ondersteund door een drietal partijen… Na de verkiezingen van volgende week woensdag kon dat wel eens heel anders liggen… Wat is het geval. De regeringspartijen PvdA en VVD lijken elkaar in een dodelijke omarming omklemd te hebben. De VVD met hun rigoureuze bezuinigingsbeleid verstikken iedere poging om de economie te stimuleren. Alles kost geld. Dus gebeurt er niets… De PvdA lijken alleen maar te willen bewijzen, dat het niet van die geldopmakers te zijn, zoals de VVD ze meestal afschildert. Bovendien sukkelt de VVD en zijn bestuurders van het ene integriteitschandaal in het andere. Meestal wordt door de betrokkenen sorry geroepen en gaat men weer over tot de orde van de dag. Voor de maatregelen, die steeds strenger worden in de sfeer van de sociale verzekeringen is dit kabinet verantwoordelijk… dus deze twee partijen ook… Nee misbruikers van voorzieningen komen met sorry niet weg… Moet je daarvoor als VVDer in de politiek zitten? Nee U voelt al Nattigheid. Daarom alleen al is een gang naar de stembus de moeite waard. En als U er toch bent… Ach… neem dat stembiljet over de Waterschappen dan ook maar mee. Een reis. Kleine moeite… Al was het maar om onze burgemeester, die d’r nog zit, te bedanken voor zijn aardige, korte en bondige uitnodiging om te gaan stemmen. Te kort eigenlijk. De landelijke betekenis had hij er niet bij vermeld. Dat doe ik dus maar even… ook al voel ik nattigheid…