Wijk Mensingeveld start WhatsApp Buurtpreventie

RODEN – Dinsdag organiseerde de Werkgroep Veiligheid van Wijkbelangenvereniging Mensingeveld in samenwerking met Politie Noordenveld een informatieavond over de WhatsApp Buurtpreventie. De bijeenkomst vond plaats in basisschool De Rank en had als doel mensen te informeren over de WhatsApp Buurtpreventie en het werk van de werkgroep. Tijdens de inleiding geeft de werkgroep aan zich te richten op de aandachtsgebieden veilig wonen en veilig verkeer. De doelen zijn respectievelijk een groter gevoel van veiligheid creëren door de bewoners alerter te laten zijn, in samenwerking met de politie het aantal inbraken en de overlast van hangjongeren terug te dringen en zorg te dragen voor een grotere verkeersveiligheid. In het kader van veilig wonen is de werkgroep een Whatsapp Buurtpreventie gestart. Met dit initiatief wil de werkgroep in samenwerking met de politie het aantal inbraken terugdringen en het gevoel van veiligheid bij wijkbewoners vergroten. Wijkagent Robert Bouma gaf een duidelijke uitleg en presentatie over het belang en werking van de diensten Burgernet en WhatsApp.Buurtpreventie, hetgeen leidde tot een geanimeerde discussie. Tijdens de presentatie zijn een aantal praktijkvoorbeelden aan bod geweest en is ingegaan op wat verdacht gedrag is. Informatie over burgernet, WhatsApp Buurtpreventie en het werk van Werkgroep Veiligheid is te vinden op de website van Wijkbelangenvereniging Mensingeveld www.mensingeveld.nl In september zal een wijkschouw worden gehouden, waarbij buurtbewoners op onveilige situaties zullen worden gewezen. Tevens zullen een aantal workshops worden aangeboden in het kader van veilig wonen. Na het bedanken van dhr .R. Bouma voor zijn medewerking en de directie van de school voor hun gastvrije ontvangst werd deze leerzame avond besloten.