Wijkbelangen Middenveld nu officieel

roden oprichting middenveld 1

roden oprichting middenveld 2 RODEN – Voorzitter Albert Postema is de nieuwe kersverse voorzitter van wijkbelangenvereniging Middenveld. Annelies Bosma is secretaris geworden en Thea Vervat wordt de nieuwe penningmeester.
Zij presenteerde afgelopen week de stichting aan ruim 30 belangstellenden uit de wijk. De bijeenkomst werd in de raadzaal van de gemeente Noordenveld gehouden. Wethouder Alex Wekema was namens het gemeentebestuur aanwezig. In een later stadium zal het college van B & W met de nieuwe stichting een convenant gaan ondertekenen. Dit convenant geeft aan dat de gemeente het wijkbestuur als gesprekspartner zal beschouwen voor allerlei zaken die op wijkniveau spelen. ‘Een belangrijke functie,’ liet Alex Wekema optekenen.
Tijdens de avond werd aan de inwoners van Middenveld veel informatie gegeven over de verschillende zaken die al opgepakt zijn of nog moeten worden gedaan. Zo vertelde men dat er al wijkschouwen zijn georganiseerd en vertelde Buurtwerker Jan Donkelaar van Welzijn in Noordenveld iets over zijn werkzaamheden. Verder werd door Gert van Rossum gesproken over het Gemeentelijk Sociaal Netwerk met daarin vertegenwoordiging van onder andere woningbouwcoöperatie Woonborg en de politie. Hij gaf aan het volste vertrouwen te hebben in de toekomstige samenwerking. Ook vertelden vertegenwoordigers van de werkgroep Bouwen en Wonen over hun inzet in het wijkgebied van de voormalige bibliotheek en dorpshuis De Boskamp. De wijkbelangenvereniging is hierbij ook gesprekspartner als het gaat om nieuwe ontwikkelingen.