‘Wijs beleid is nu gewenst’

image

Breedveld blijft tegen ‘Pauperparadijs-spektakel’

VEENHUIZEN – Wie kent hem niet? Ad Breedveld, kunstenaar uit Veenhuizen. Hij blijft ageren tegen het ‘Pauperparadijs-spektakel’, zoals dat er de komende jaren – als het aan de gemeente Noordenveld ligt- gaat komen. Morgen (woensdag) zal het bezwaarschrift zoals door Breedveld en anderen opgesteld, worden behandeld in een openbare hoorzitting in het Roner gemeentehuis. Breedveld en ondermeer Marleen van Engelen, Sjef Meijman en Jaap Kort, zijn tegen structurele avondlijke commerciële geluidsoverlast van entertainment in en rond het Gevangenismuseum en dan met name tegen het Pauperparadijs-spektakel. ‘Vooral omdat het een principiële trendbreuk betekent in de tot nu toe overeengekomen menselijke maat van de overlast’, laat Breedveld weten. ‘Informatie en inzicht in de geschiedenis van 200 jaar deportatiemisère van Veenhuizen en van andere Koloniën van Weldadigheid is een kerntaak van het justitiemuseum in Veenhuizen dat vraagt om allerlei veelzijdige, kleinschalige en respectvolle docudrama-ontmoetingen, zoals die langzaam maar zeker ook gaan boeien, groeien, en bloeien in Veenhuizen. En dus niet om spectaculair massa-entertainment en shockeffecten, commercieel georganiseerd en Massa-mediabreed uitgerold.’ Volgens Breedveld vraagt de recente leegstand en verpaupering van de vele EU-gerestaureerde monumentale panden en infrastructuren juist nu om verdere ondersteuning van oude en nieuwe kleine geëngageerde initiatieven vanuit Noord Nederlandse justitie, reclassering, cultuurmakers, omwonenden en gedetineerden zelf. ‘Wijs beleid is nu gewenst. Gefundeerd op wetenschappelijke resultaatonderzoeken.’ Breedveld c.s. vroegen zich al eerder af of de Koloniën van Weldadigheid met Veenhuizen gezien de negatieve kanten die er aan kleven, in 2018 wel met goed fatsoen tot UNESCO Wereld Erfgoed benoemd kunnen worden. Breedveld schreef daarover ondermeer met Prof. Dr. A.H.M de Baets en dr. E.H.K. Karel. ‘Zij hebben me verhelderende antwoorden gegeven’, reageert Breedveld. ‘Ik vraag me nog wel steeds af wat de gevolgen zijn als er geen of onvoldoende aandacht wordt besteed aan de negatieve aspecten en contexten van de Koloniën van Weldadigheid of zoals ik het liever noem ‘Goelag van Weldadigheid’. Het gaat mij dan met name om hun geworteldheid in de Europese tradities van grootschalige deportaties, gedwongen tewerkstellingen, slavenhandel en ethnocides in Indie, Australië Amerika. Zo maak ik me bijvoorbeeld zorgen over het van boven en buiten af op stapel gezette opera-spektakel ‘Het Pauperparadijs’ in het Gevangenismuseum. Daarin wordt 2,5 miljoen geïnvesteerd om vier jaar lang 40.000 toeristen per jaar naar Veenhuizen te trekken. Ik denk dat het geld beter geïnvesteerd kan worden in langlopende trajecten om zowel gedetineerden als gevangeniswerkers in Veenhuizen werkelijk uit de problemen te helpen.’ Wordt vervolgd!