‘Wil je mensen op de fiets krijgen, moet het overal voldoende veilig zijn’

Fietsersbond komt met verbeterpunten Noordenveld

RODEN – Noordenveld wil zich profileren als dè fietsgemeente van Nederland. Om het voor fietsers aantrekkelijk te maken heeft de gemeente al behoorlijk wat stappen gezet. Toch zijn we er nog niet, stelt Vrieso Rademaker namens de Fietsersbond Kop van Drenthe. Zo zijn er acht verbeterpunten te noemen waar de gemeente mee aan de slag moet, vindt de bond. Afgelopen vrijdag bood Rademaker samen met een aantal andere bestuursleden wethouder Alex Wekema de FietsVisie aan. Een aantal kernpunten: aandacht voor gevaarlijke oversteken, 50 kilometerwegen naar 30 kilometerzones en het scheiden van verschillende fietsstromen; snelle fietsen op een andere rijstrook dan kwetsbare fietsers.

Sinds 2015 staat de fiets op 1 in het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan dat nog loopt tot 2025. Omdat het fietsverkeer een enorme groei doormaakt, neemt ook het aantal knelpunten toe, weet Vrieso Rademaker uit Peize. Vooral op smalle fietspaden zitten langzame en snelle fietsers elkaar soms behoorlijk in de weg. Daarom is voortdurend de vinger aan de pols houden essentieel, zegt Rademaker die namens de Fietsersbond twee keer per jaar samen met de wethouder en de fietsambtenaren een rondje gemeente doet. ‘De samenwerking met de gemeente is goed. Regelmatig worden we gebruikt als vraagbaak. Zo zijn we nauw betrokken geweest bij de oversteek bij VV Roden. Dat geldt ook voor de rotonde in Norg en de vele paaltjes op de fietspaden die inmiddels verwijderd zijn.’

Knelpunten

De doelstelling van de gemeente is prachtig; fietsgemeente van Nederland, vindt Rademaker die ook kritisch blijft. ‘Als je meer mensen op de fiets wilt krijgen en woon-werkverkeer op de fiets wilt stimuleren, moet je ervoor zorgen dat het overal veilig is om te fietsen. Er zijn een aantal knelpunten aan te wijzen waar echt iets aan gedaan moet worden. Wat ons betreft duren dingen te lang. Er staan punten in de visie die er tien jaar ook al in stonden. De Doorfietsroute van Roden naar Groningen is daar een voorbeeld van. Die is nog steeds incompleet. In Peize moet het nog helemaal gerealiseerd worden. Er liggen plannen voor een fietspad door het dorp. Volgens planning zou dat er medio 2022/2023 moeten liggen. We gaan het zien, het duurt allemaal erg lang.’ Ook is de gemeente Noordenveld koploper als het gaat om 50 kilometerwegen in de bebouwde kom, weet Rademaker. ‘We zouden graag zien dat die wegen omgeturnd worden in dertigkilometerzones. De Tweede Kamer heeft aangegeven dat 30 kilometer binnen de bebouwde kom de norm moet zijn. Lukt dat niet, zou er een vrijliggend fietspad naast de rijbaan moeten liggen. Ons voorstel is om de wegen Oosteinde, Nieuweweg, Hullenweg, Dwazziewegen, Borglaan, Ceintuurbaan-West, Ceintuurbaan-Zuid en de Heymanslaan te transformeren naar 30 kilometerwegen.’

Ook zijn er verschillende ‘gevaarlijke oversteken’ in de gemeente. Rademaker noemt onder andere die van het Oosteinde naar de Kastanjelaan (ter hoogte van de Shell), de oversteek bij de Weehorsterweg bij de golfbaan (zeer onoverzichtelijk) en de oversteek naar de Zwarteweg bij het Lieversediepje, een onoverzichtelijke bocht. Verder zou de belijning op de fietspaden beter kunnen. ‘In de periode van de proefvakken is naar voren gekomen dat bermbelijning de meest veilige variant is. Veel fietsers worden verblind in het donker en raken in de berm. Als je die strepen aan weerskanten langs de berm plaatst, is dat opgelost. Toch is er gekozen voor middenbelijning. Een geldkwestie waarschijnlijk.  Een provinciale aangelegenheid overigens. De provincie is vrij star, merken we.’

Verschillende fietsnetwerken

De Fietsersbond ziet graag dat de verschillende fietsstromen gescheiden worden. Dat komt door de toename van elektrische fietsen, speedpedelecs en de zogenaamde ‘vrachtfietsen’ waarmee bezorgers pakketten bezorgen of een maaltijd aan huis brengen. De kwetsbare fietsers, onder andere kinderen en ouderen worden bijkans van de sokken gefietst door deze snelheidsduivels. Geen gewenste situatie, vindt de Fietersbond die niet meteen een oplossing heeft voor het probleem. ‘Hoe we die stromen kunnen scheiden moeten we uitzoeken. Verbreding van fietspaden zodat je elkaar gemakkelijker kunt inhalen zou in ieder geval één van de oplossingen kunnen zijn. In ieder geval de doorfietsroutes moeten breed genoeg zijn. Recreatieve fietsers zou je via een alternatieve route kunnen laten fietsen.’ 

Kortom: werk aan de winkel voor de gemeente Noordenveld als het aan de fietsersbond Kop van Drenthe ligt. ‘Er wordt vaak gezegd: hoe krijg je mensen uit die auto? Dan moet je er in ieder geval voor zorgen dat de faciliteiten in orde zijn. Dat het ook overal voldoende veilig is om de fiets te pakken. En dat er genoeg watertappunten zijn en servicepunten waar je je band kunt plakken. Ook ligt er voor werkgevers een uitdaging om meer mensen op de fiets te krijgen. Ze zouden ervoor moeten zorgen dat mensen zich kunnen douchen op het werk.’

Wethouder Wekema: ‘financiële polsstok gemeente niet heel hoog’

Wethouder Alex Wekema gaat zeker gebruik maken van de aangeboden Visie. ‘Voor ons is de Fietsersbond een belangrijk orgaan. Zij houden ons scherp. Natuurlijk zouden we graag zoveel mogelijk van de Visie realiseren. Maar de financiële polsstok van de gemeente is niet heel hoog. In Peize gaan we zeer binnenkort aan de slag. Fietspaden langs de Hullenweg en de Nieuweweg hebben voor ons hoge prioriteit.  Ook naar de Achteromweg in Peize wordt gekeken. Die processen komen er nu aan’, zegt Wekema die ook weet dat vrijliggende fietspaden nog een behoorlijke uitdaging is. ‘In plaatsen als bijvoorbeeld Veenendaal, waar we ook geweest zijn, is dat vanaf de tekentafel zo ontworpen. Voor oude esdorpen als Peize, Roden en Norg ligt dat een stuk lastiger.  Bij de bouw van nieuwe woonwijken kan dat wel: daar staat de fietser voorop bij de aanleg van de infrastructuur’, zegt de wethouder die erkent dat fietspaden in ieder geval voldoende breed moeten zijn. ‘Elektrische fietsen gaan 25 kilometer per uur, zelf rijd ik op een speedpedelec, die gaat zo’n 40 kilometer per uur, gewone fietsen 15, een groot verschil. Dat is zeker een aandachtspunt waar we mee aan de slag gaan.’