Willem Dussel, penningmeester Boermarke Peest


‘Een Boermarke is een oude bestuursvorm. Het woord is een samenvoeging van boer (buur) en marke (het dorp en het gebied eromheen). Vroeger werden de schapen uit een dorp geweid door een herder. Bijna ieder gezin had wel een paar schapen, en die gingen overdag met de herder mee de heide op. Eigenlijk was dat het begin van de Boermarke. Waarschijnlijk stamt de Boermarke Peest uit de dertiende of veertiende eeuw. Er zijn er nog zo’n 80, en alleen nog in Drenthe. Ooit werden er door boeren gezamenlijk landbouwmachines aangekocht, die dan naar behoeven konden worden gebruikt. Dat gebruik is steeds meer afgenomen, omdat de machinerie steeds gespecialiseerder wordt en de boerderijen steeds groter. Het kan niet meer uit om dure machines aan te schaffen voor een handjevol boerenbedrijven. Van 50 kleinere boerderijen in Peest, zijn we naar 5 grote gegaan.
Veel stukken grond en wegen zijn in eigendom van de Boermarke. Deze worden ook door ons onderhouden. Daar komt een beetje geld voor van de verhuur van onze jachtgronden. Daarbij moet je niet denken aan enorme jachtpartijen, maar meer het beheer van de wildstand. Wat betreft de reeën houden we het valwild bij, dus de reeën die worden aangereden. Als blijkt dat dat ergens vaker voorkomt, regelen we bijvoorbeeld reflectorpaaltjes. Aan het onderhoud van de wegen werken we allemaal mee. Daarbij wordt het werk niet gerekend. Iemand heeft nog wel wat zand, weer een ander werkt op een andere manier mee. Zo doet iedereen wat.
Iedereen die meer dan een halve hectare grond heeft kan zeggenschap in de Boermarke krijgen. En we proberen alle ingezetenen erbij te betrekken.
Naast 550 hectare grond, heeft Boermarke Peest ook het beheer over de ijsbaan in Peest. Bij de ijsbaan staat nu ook de Peester Mug, waar de Boermarke aan mee geeft gewerkt. Dat is niet alleen de kantine voor de ijsbaan, maar ook het dorpshuis. Vanaf november houden we nauwlettend de weersverwachting in de gaten, mocht het gaan vriezen, dan laten we de ijsbaan onderlopen.
Ik ben al meer dan 25 jaar secretaris en penningmeester van de Boermarke. Daarnaast ben ik zelf ook nog boer. Ik heb melkvee en akkerland. Samen met mijn broer ben ik in ’91 met het bedrijf naar Peest verhuisd, vanuit Norg. Onze Boermarke wordt nog volop door de samenleving omarmd en daar ben ik best trots op.’