Willem Dussel

Roden mmh Willem Dussel

De Man met de hamer (voor 29.12.15)

Naam: Willem Dussel

Functie: Voorzitter Motorsport Vereniging Noordenveld

“Met de oprichting van de nieuwe Motorsport Vereniging Noordenveld is gelukkig een einde gekomen aan de ‘onenigheid’ rond de exploitatie van het Baansportcentrum Noordenveld. Dit in Amerika, bij het Rono-strand, liggende grasbaancomplex heet nu Speed Centre Roden. Totdat er, ik hoop binnen een jaar, door een officiële ledenvergadering een nieuw bestuur wordt gekozen, ben ik daarvan de voorzitter. Die functie vervul ik met enthousiasme en plezier, maar ik vind dat straks de leden hun bestuur moeten kiezen, wat niet wil zeggen dat ik niet verder wil. Integendeel, de grasbaansport is nog steeds mijn lust en mijn leven. Als grasbaancrosser ben ik in de zeventiger jaren van de vorige eeuw vier keer kampioen van Nederland geweest; mijn eerste ‘echte’ motor was een Norton zijklepper. Als jonkie van vijftien had ik een Kaptein Mobylette, die ik in de schuur van mijn opa en oma stalde. Mooie tijden waren dat, ik zou er uren over kunnen vertellen. Net als over de zeker 35 jaar dat ik op bestuurlijk gebied actief ben. De motorsport zit ook in mijn genen hoewel ik (lachend, red.) die kennelijk niet in ruime mate op mijn zoon heb kunnen overdragen.

Maar ter zake. Wethouder Gerrit Alssema van de gemeente Noordenveld is de man geweest, die de crisis van de laatste jaren in goede banen heeft weten te leiden; hem zijn we als motorsportliefhebbers daarvoor zeer erkentelijk. De constructie is nu zo, dat de Motorsport Vereniging Noordenveld de beheerder van Speed Centre Roden is. Met deze nieuwe organisatievorm beogen we, dat er een zo groot mogelijke binding ontstaat tussen de bestuurders van de diverse motorsportclubs, de gebruikers – de rijders dus – en ook de vrijwilligers die ervoor zorgen dat de baan in optimale conditie is en blijft. Wat we (dus) nodig hebben zijn vrijwilligers en daarnaast uiteraard leden die individueel – met trainingen – of in clubverband bij wedstrijden van de baan gebruik willen maken. Begin maart gaat de baan weer open voor trainingen en wedstrijden, waarvan er al diverse zijn gepland. Verder willen we begin volgend jaar een Open Dag houden waarmee we iedereen – ook de niet-motorliefhebbers – met onze accommodatie kennis willen laten maken. We gaan weer echt aan de weg timmeren, kan ik u verzekeren. Meer weten? Bel me gerust: 06-53196849 of kijk eens op onze website www.motorsportverenigingnoordenveld.nl”