Willem van der Velde – Rowolmer Archief

RODERWOLDE – ‘Ik ben bestuurslid van het Rowolmer Archief. De nieuwsgierigheid naar de geschiedenis van het eigen dorp en de omgeving heb ik meegekregen van mijn vader, “meester” Peter van der Velde. Hij was één van de oprichters van de Historische Vereniging Roon en hoopte ook altijd dat in Roderwolde iets tot stand kon komen waar de geschiedenis van vroeger kon worden opgeslagen. Dat lukte pas in 2009, toen het dorpshuis een Multi Functionele Accommodatie werd. De oude korfbalkleedkamers in de kelder werden toen verbouwd tot een mooie archiefruimte.
Ik houd me nu met dat archief bezig, samen met nog drie mensen. Ik vind het belangrijk dat we weten waarom dingen zijn zoals ze zijn. Wie het verleden kent, begrijpt het heden beter. Kennis verdwijnt en dat is jammer. Van de 250 huishoudens in de schoolkring zijn er 100 begunstiger van het archief. Het leeft dus wel echt in het dorp. Deze begunstigers zorgen ervoor dat we de huur kunnen betalen. We zijn niet groot genoeg om een eigen blad uit te brengen, maar gelukkig is er e-mail waar bijna iedereen over beschikt. Elke tweede zaterdag van de maand gaat er tegen koffietijd een mailtje de deur uit met daarin een leuk feit uit het verleden. Op onze website is dat later na te lezen. Dat wordt gewaardeerd.
Wij zijn geen museum, maar proberen zoveel mogelijk foto’s en informatie te bewaren vanaf ongeveer 1860 tot 1960. De tijd daarvoor is lastiger, daar is meer kennis en tijd voor nodig. We wachten nu, net als meer historische verenigingen, op het digitaliseren van de vroegere Leekster Courant. Daar gaat heel veel informatie uit komen, die je gericht met de computer kunt opzoeken. Het voordeel van iets doorbladeren dat je echt in je handen houdt, is dat je soms andere dingen tegenkomt. Zaken waar je niet naar op zoek was, maar waar je wel heel blij mee bent.
Van de andere verenigingen in het dorp krijgen we regelmatig een deel van hun eigen archief. Particulieren komen meestal langs met oude foto’s. Dan moet er worden uitgezocht wie er op staan en de mensen die dat nog kunnen vertellen zijn er steeds minder. De bewoningsgeschiedenis van het dorp is ook een groot en langer lopend project. Oude ledenlijsten van de korfbalvereniging bijvoorbeeld komen daarbij goed van pas. Voorlopig is er nog genoeg uit te zoeken. En dat is mooi werk.’