Willy Jansen

Roden MMH Willy Janssen

Naam: Willy Jansen

Functie:Voorzitter Kamerkoor Northern Voices

“Kamerkoor Northern Voices, waarvan ik voorzitter ben, is gestart op 1 februari 2011. Hoewel, de wortels van het koor 20 jaar gaan terug tot 1996, toen Bouwe Dijkstra – destijds oprichter en leider van de Koorschool in Roden – het Roden Handel Chorus oprichtte. Northern Voices, met veel zangers uit deze regio maar ook van ‘verder weg’, is daar een afgeleide van. Dit jaar vieren we dus ons eerste lustrum en dat willen we op een letterlijk en figuurlijk luisterrijke manier doen. Namelijk met de uitvoering van The Coronation Anthems van Handel. Rondom deze feestelijke muziek, waarbij we begeleid worden door een professioneel symfonie orkest, bouwt onze dirigent Edwin Velvis een breed programma van vocale en instrumentale werken uit de Barok. Daar is ons koor dat uit 28 zangers m/v bestaat met nog ‘ruimte’ voor een of twee tenoren momenteel druk voor aan het repeteren. Dat doen we elke dinsdagavond vanaf 19.45 uur in het Kerkje van Tolbert. Wie dit, vooral als aspirant-zanger, eens vrijblijvend bij wil wonen is er welkom. Met ons jubileumconcert willen we het publiek straks, op zaterdagavond 5 november, in de Der Aa-kerk in Groningen die een prachtige akoestiek heeft, laten beleven hoe de kroning van een grote Engelse koning in de achttiende eeuw geklonken kan hebben. We kijken er allemaal naar uit, we zien het concert – en zo luidt de werktitel ook – als ‘De kroon op ons werk’.

Zo’n jubileumconcert is voor ons koor een kostbaar project. We leggen de lat ook hoog; we zijn weliswaar amateurs, maar streven naar een professionele kwaliteit. Door middel van onder andere crowdfunding proberen we momenteel voldoende geld bij elkaar te krijgen om alles tot in detail mogelijk te maken. De vooruitzichten dat dit alles slaagt, zijn gunstig. Onze website www.northernvoices.nl vertelt u er overigens veel meer over. Het is ook ons voornemen om in 2018, mits we daarvoor het budget rond krijgen, een eigen CD uit te geven. En behalve ons heel speciale lustrumconcert dat ik hier boven aanstipte, geven we jaarlijks toch zeker een stuk of vier concerten. Het plezier in het zingen op een zo hoog mogelijk niveau staat bij ons weliswaar voorop, maar we hechten eveneens veel waarde aan de goede sfeer, die er bij ons heerst. Nogmaals: onze website www.northernvoices.nl vertelt u er veel meer over.”