Wim Stroetinga

Peize MMH Wim Stroetinga

Naam: Wim Stroetinga

Functie: Voorzitter Stichting Zwembad Peize

“Als Paiser jongeling zwom ik graag in het Peizer openluchtbad dat eind jaren ’60 dank zij enorme inzet van de bevolking tot stand kwam. De subsidiebronnen van Rijk, Provincie en Gemeente – Peize was toen nog zelfstandig – groeiden in die periode ook bijna tot aan de hemel. Tot in de jaren zeventig draaide het bad prima met een gemiddelde van 30.000 bezoekers per jaar. Midden ’80 kwam daar de klad in, mede als gevolg van een paar slechte zomers. Toen ook kwam de kwestie ‘openluchtbad of niet’ aan de orde. Dat leek slecht af te lopen, maar mede door de toen opgerichte Stichting Zwembad Peize begon de zon figuurlijk toch weer wat te schijnen. Toen een aanvankelijk gepland overdekt bad niet haalbaar bleek, kon de gemeenteraad ervan worden overtuigd dat een openluchtbad echter wel levensvatbaar was. En dat lukte.

Tot zover een heel beknopt stukje geschiedenis. Eind vorig jaar werd mij gevraagd,, de voorzittershamer van Ids Dijkstra over te nemen. Als voormalig commercieel manager van de Kamer van Koophandel Groningen, net afgetreden praesus van de Coöp. Bakkerij Ons Belang in Peize, voormalig bondsafgevaardigde van de KNVB en nu nog voorzitter van de Senioren afdeling van de Commercieele Club Groningen heb ik een uitgebreid netwerk. Ik ken als voormalig raadslid en fractievoorzitter van Gemeente Belangen ook de politieke verhoudingen in de gemeente Noordenveld goed. Sorry dat ik dit incomplete rijtje functies opnoem maar er werd mij door de redactie van de Krant om gevraagd. Ik denk wel mede daardoor de voor mij nieuwe uitdaging bij het Zomerbad Peize goed te kunnen vervullen. Maar alles staat of valt uiteraard met de medewerking van mijn medebestuursleden en vooral van de vele vrijwilligers die het openluchtbad ‘dragen’. Kortom: we gaan er voor!. Tot slot: De voorverkoop start op 12 en 13 april. Het bad gaat officieel op 23 april open; die handeling wordt door burgemeester Klaas Smit verricht. En nog even dit: Veiligheid staat bij ons voorop. We streven er eveneens naar ons bad zo energiezuinig als kan te exploiteren. Wilt u meer weten? Klik dan de site www.zomerbadpeize.nl even aan, want iedereen, zeker ook van de omliggende dorpen, is dit nieuwe seizoen in ons Zomerbad Peize van harte welkom.”