Wolter Aalders

04-Wolter Aalders 46 jr. Neuengamme

RODEN – Aan en het begin en het einde van de Tweede Wereldoorlog werden ze opgepakt:

Wolter Aalders (FOTO) en Garmt de Haan. De een was gemeenteraadslid, de ander politieman in Roden. Hun geschiedenis wordt verteld in de nieuwe lesbrief van Cees van der Kooij, die als Historisch didacticus lesbrieven over de oorlog maakt voor de basisscholen in Roden. Deze lesbrieven maken deel uit van het straatnamenproject. Met dit project wil het 4mei Comité Roden de verhalen vertellen van de oorlogsslachtoffers die op het monument op de begraafplaats staan. Hun namen leven voort in de straatnamen in Roden. In voorgaande jaren zijn er lesbrieven gemaakt over de Joodse familie Oudgenoeg en Dreesde-Wijnberg en over Evert Aukema en Jan Postma.

Met dit lesmateriaal kunnen de leerkrachten van alle basisscholen in Roden, Nieuw-Roden, Nietap en Roderwolde hun leerlingen in groep 7/8 voorbereiden op de herdenking van 4 mei. Cees van der Kooij zal een gastles geven aan groep 8 van De Marke. Deze school zal dit jaar meewerken aan de 4mei herdenking.