Woningbouw Oosterveld: Vereniging Groen Noordenveld vraagt onderzoek

NORG – De Vereniging Groen Noordenveld heeft zo z’n twijfels of de gemeente wel goede stappen zet voor de geplande woningbouw op het Oosterveld in Norg. Een duur plan waarin de bouw van dure woningen voorrang krijgt terwijl er juist behoefte is aan sociale woningbouw, stelt de vereniging. Om uit te zoeken of de gemeente hierin juist omspringt met haar financiële verantwoordelijkheid, heeft de club de provincie gevraagd als financieel toezichthouder onderzoek te doen naar de financiële verantwoordelijkheid van de gemeente.

De Vereniging Groen Noordenveld stuurde dit persbericht de deur uit: Voor het Oosterveld is in 2007 een bestemmingsplan voor 20 luxe vrijstaande woningen vastgesteld. Er wordt nu gewerkt aan een eerste fase van 7 uit te geven kavels. Op het gehele Oosterveld is ruimte voor ongeveer 220 woningen. Voor de ontwikkeling daarvan zijn nieuwe bestemmingsplannen nodig. Begin november heeft het college van Noordenveld laten weten dat er volgens een provinciaal uitgebracht rapport tot 2030 tussen de 20 en 60 woningen nodig zijn in Norg. De gemeente gebruikt het gemiddelde van 40 woningen. Voor de financiering van het totale plan is al  1.4 miljoen euro afgeboekt, waaronder 450.000 euro uit het fonds volkshuisvesting. Daardoor blijft het verlies op de eerste fase (verkoop 7 kavels) beperkt tot ruim 210.000 euro. Dat verlies moet dan weer goedgemaakt worden in de volgende fasen, waar tot nu toe onvoldoende belangstelling voor is. Wij zijn vóór extra aandacht en inzet op sociale woningbouw, omdat daar de vraag het grootst is. Om dat te realiseren is echter niet het Oosterveld de meest logische locatie om te bouwen (veel te duur), maar komen andere locaties in Norg daarvoor veel eerder in aanmerking. De keuze voor het Oosterveld betekent dat duurdere koopwoningen voorrang krijgen en dat sociale woningbouw op het tweede plan komt. Daarom hebben wij de provincie als financieel toezichthouder gevraagd een onderzoek te doen naar de financiële verantwoording door de gemeente Noordenveld.

Meer informatie is te vinden op de website: www.groennoordenveld.nl