Woon(zorg)voorziening in Een een stap dichterbij

EEN – Een kleinschalige woon(zorg)voorziening in Een als herbestemming van de vrijgekomen schoollocatie de Regenboog. Het idee van de initiatiefnemers is inmiddels uitgegroeid tot een plan. De komende tijd moet blijken of het ook daadwerkelijk tot realisatie kan komen, of dat het voor altijd bij een mooi idee blijft. Belangrijke stap voorwaarts is dat na het nodige voorwerk nu ook de gemeente Noordenveld de steun heeft toegezegd aan het plan en dit heeft bekrachtigd in een intentieverklaring. Met dit heugelijke feit is er nu een nieuwe stichting opgericht door de initiatiefnemers. Deze stichting ‘steengoed wonen in Een’ heeft ten doel het initiëren, bevorderen en zo mogelijk realiseren van een kleinschalige woon(zorg)voorziening voor senioren uit Een en omgeving. De ondertekening van zowel de opgerichte stichting als ook de intentieverklaring was op hetzelfde moment, op de beoogde locatie. Met dank aan Holland & Van der Woude Notarissen werd de stichting opgericht. Daarna tekende het nieuwe stichtingsbestuur – Wisse Hummel, Ronny Scheffers en Mark Johan Ekhart- de intentieverklaring met de gemeente. Namens het college tekende wethouder Gerrit Alssema. De nieuwe stichting zal de komende periode, samen met alle reeds betrokken partijen aan de slag gaan met deze uitdaging.