Zakenkring geeft sterk signaal af

Raad van Noordenveld

De week van de waarheid? Misschien wat overdreven. Maar met het besluit over de parkeerplaatsen in de Heerestraat, staat er toch zeker iets op het spel deze week. Aanstaande donderdag wordt er een definitief besluit over de kwestie genomen. Vervolgens zal ook de oordeelvorming over de parkeerplaatsen bij het busstation beginnen. De Zakenkring liep al enigszins op de zaken vooruit en gaf een duidelijk signaal af. Zij zien veertien parkeerplaatsen bij het busstation als een goed compromis en zijn zelfs bereid een aanzienlijk deel voor hun rekening te nemen.

Over de veertig parkeerplekken in de Heerestraat is al genoeg gezegd en geschreven. De aanloop was op zijn zachtst gezegd opmerkelijk te noemen, met verwijten over en weer. Zo zou de Zakenkring te weinig naar de wensen van de inwoners luisteren, maar legde wethouder Kosters een advies van de werkgroep parkeren ‘zomaar’ naast zich neer. Inmiddels zijn we een aantal weken verder en zijn er al stevige debatten gevoerd over deze kwestie. Een meerderheid van de raad lijkt de Zakenkring en daarmee de werkgroep parkeren gelijk te gaan geven. Zij zien meer in een compromis van veertig te realiseren parkeerplekken, dan de 29 die de gemeente nu voorstelt.

Van parkeren in de Heerestraat, over naar parkeren bij het busstation. Momenteel liggen hier 32 plaatsen, maar de gemeente wil hier 0 van maken. Het mag geen verrassing heten dat de Zakenkring hier een stokje voor probeert te steken. Zij zien veertien parkeerplekken als een goed compromis. Daarbij bepleiten zij dat bewoners van het aangrenzende appartementencomplex eveneens baat hebben bij de parkeerplaatsen. Ook zij zien de plekken het liefst niet verdwijnen.

Door zelfs te opperen dat de Zakenkring garant wil staan voor een aanzienlijk deel van de kosten, geeft zij aan dat het menens is. De Zakenkring bepleit dat de realisatie van de parkeerplaatsen de inwoners niets hoeft te kosten. Daarnaast zullen de parkeerplaatsen ten laste gaan van de reeds honderd beloofde parkeerplekken, waardoor de gemeente hier in ieder geval niet meer over na hoeft te denken. Het aanbod klinkt haast te mooi om te weigeren, al zou het mij niets verbazen als de gemeente alsnog voor een compleet autovrij busstation zal kiezen. Immers, de gemeente maakt geen plannen om deze vervolgens afgeschoten te zien worden door de Zakenkring. De vraag is echter wat de gemeenteraad ervan vindt. Zij zijn degenen die overtuigd dienen te worden. Hierbij is het vooral van belang wat Gemeentebelangen gaat doen. Als grootste fractie kunnen zij nog wel eens de doorslag geven. Als zij komende donderdag inderdaad kiezen voor de veertig parkeerplekken, dan zou het zomaar eens kunnen dat ze inzake het HOV wél partij kiezen voor Kosters en co. Als dat laatste het geval is, zullen alle parkeerplekken bij het busstation verdwijnen. Politiek heet dat.

Zo langzamerhand kruipt het zomerreces naderbij. Ik denk dat heel politiek Noordenveld hier een beetje aan toe is. Na het reces dienen zich weer een hele hoop interessante zaken aan. Denk daarbij aan, ik noem maar eens iets, parkeren! Parkeren op de Brink in Roden welteverstaan! Maar goed, dat is toekomstmuziek. We gaan het eerst donderdag nog even over parkeren hebben. Daarna parkeren we de discussie een paar weekjes.

Meepraten? Twitter: @MathijsRenkema